Sökning: "Svensk författningssamling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Svensk författningssamling.

 1. 1. Ackumulatorer som räddar liv : En livscykelkostnadsanalys om UPS som nödkraftkälla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Camilla Carlén; Ulrica Sandgathe; [2017]
  Nyckelord :Accumulator; Battery; LCC; Life Cycle Cost; Emergency generator; UPS; Ackumulator; Batteri; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Nödgenerator; UPS;

  Sammanfattning : Vid strömavbrott på fartyg krävs enligt SOLAS regelverk att en nödkraftkälla startar automatiskt. Världshandelsflottan använder sig idag till största delen av generatorer drivna av en fossildriven förbränningsmotor för detta. Här undersöktes möjligheten att istället använda sig av en UPS. LÄS MER

 2. 2. Byggstenar för en språkutvecklande undervisning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Ekman; David Nyquist; [2016]
  Nyckelord :Språkstörning; Språkutvecklande undervisning; Tillgänglig lärmiljö; Kommunikation; Delaktighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Problemområde Elever med språkstörning har samma rätt som andra elever att få undervisning som är så pass tillgänglig att de når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Denna skrivelse i skollagen (Svensk författningssamling, 2010:800) kräver att personal i skolan uppmärksammar enskilda elevers förutsättningar och skapar en anpassad lärmiljö. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete på byggarbetsplats

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Anton Johansson; Sebastian Morin; [2014]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; Arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; NCC; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöutbildning; Ohälsa och liv; Ekonomi; Kunskap; Svensk lagstiftning; Svensk författningssamling;

  Sammanfattning : Studien innehåller en undersökning av hur NCC bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete i förhållande till lagstiftningen på området. I studien har en av NCCs arbetsplatser besökts och arbetsmiljön har på den arbetsplatsen granskats i förhållande till gällande lag. LÄS MER

 4. 4. Särskolan i slöjden och slöjden i särskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Asklund; Elias Dawid; [2013-08-20]
  Nyckelord :Lärarutbildning; grundsärskola; behörighet; kompetensutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Innan vi påbörjade vår lärarutbildning har vi båda sammanlagt arbetat med utvecklingsstörda under 14 år tid,som assistent, obehörig lärare och förälder. Vår erfarenhet från både verksamhetsförlagda utbildningsperioder och arbete i skolor har gjort oss medvetna om att flertalet slöjdlärare undervisar elever i grundskolan såväl som grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av utkik enligt TSFS 2012:67 : En studie om hur seniorbefäl tolkar och förhåller sig till kraven om utkik ombord på ett urval svenska passagerarfartyg.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Willy Storm; Marcus Wessman; [2013]
  Nyckelord :Lookout; vessel; transport agency; accident; bridge announcement; officers; master; TSFS2012:67; Utkik; fartyg; Transportstyrelsen; olycka; bryggkungörelse; befäl; styrman; befälhavare; TSFS2012:67;

  Sammanfattning : Denna studie berör de regler och reglementen som behandlar ett passagerarfartygs utkik, som återfinns i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:67. Dessa regler är framtagna av Transportstyrelsen och ska gälla för samtliga fartyg som seglar under svensk flagg. LÄS MER