Sökning: "Swedish females"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden Swedish females.

 1. 1. Childhood Victimization and Adult Mental Health : A Quantitative Study on the Prevalence of Depression, Anxiety and Hazardous Alcohol Use in Swedish University Students

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :anxiety; childhood victimization; depression; hazardous alcohol use; mental health;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether an association can be established between childhood victimization (CV) and current mental health (MH) among Swedish university students, focusing on the prevalence of anxiety, depression and hazardous alcohol use (HAU) in relation to different forms of CV. The data comes from the World Mental Health International College Student Initiative, a global survey designed to generate data on MH disorders, as well as implement and evaluate web-based interventions aimed at preventing and treating said disorders. LÄS MER

 2. 2. VILKA EKONOMISKA VARIABLER PÅVERKAR VÅLD I NÄRA RELATIONER?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Alexander Panayioti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine which economic factors affect domestic violence. The dataset contains aggregated data over the years 2012-2018 for Swedish municipalities. The variables are chosen to link the empirical model to established economic theory on domestic violence, following the seminal contribution by Becker (1973). LÄS MER

 3. 3. Exploring the associations of students' intrinsic and extrinsic motivation towards high-stake tests in Physical education. : a correlational study using Self-Determination Theory

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Leonardo Hansson; Simon Riesler; [2022]
  Nyckelord :Academic Motivation Scale; Motivation; Self-Determination Theory; High-Stake Tests; Physical Education; Intrinsic Motivation; Extrinsic Motivation;

  Sammanfattning : This study explored the associations of students’ intrinsic and extrinsic motivation towards high-stake tests in Physical education. The study collected data with questionnaires from 81 Swedish compulsory school students. The questionnaires in this study were based on the Academic Motivation Scale. LÄS MER

 4. 4. Unga lagöverträdare : En analys av Socialstyrelsens risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malin Olsson; Selma Agger; [2022]
  Nyckelord :female; gender norms; juvenile; offenders; risk factors; protective factors; barn; kriminalitet; kvinnor; könsnormer; riskfaktorer; skyddsfaktorer; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Juvenile offenders and their paths to delinquency and norm-breaking behaviour has always been a highly relevant issue for social work. Young people are more often than before breaking the law or being a victim to different kinds of crime. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan självrapporterad menstruationsdysfunktion och skador bland danska och svenska kvinnliga elitidrottare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Löfgren; [2022]
  Nyckelord :relative energy deficiency in sport; low energy availability; musculoskeletal injuries; menstrual dysfunction; relativ energibrist; låg energitillgänglighet; muskuloskeletala skador; menstruationsdysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Återhämtning och nutrition är viktiga aspekter för att minimera risken för skador hos idrottare. Ett för lågt energiintag kan leda till flera negativa fysiologiska effekter då kroppens energibehov inte tillgodoses. LÄS MER