Sökning: "Tobias Sjögren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tobias Sjögren.

 1. 1. Kan känsla av sammanhang och självbild predicera behandlingsutfall vid alkoholberoendebehandling?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anders Hellenäs-Silano; Tobias Sjögren; [2019-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka känsla av sammanhang och självbild hos personer som genomgått behandling för alkoholberoende samt huruvida känsla av sammanhang och självbild kunde predicera behandlingsutfall. I studien deltog 322 personer, 243 män och 79 kvinnor, med en genomsnittsålder på 48,15 år. LÄS MER

 2. 2. Winglet Effect on Induced Drag for a Cessna 172 Wing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alexander Schumacher; Erik Sjögren; Tobias Persson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The perfect wing is a dream that many airplane manufactures have been striving to achieve since the beginning of the airplane. The goals are usually the same for everyone;- Increase lift- Reduce drag- Minimize weightA combination of these goals lead to a decrease in fuel consumption, which in turn reduces pollution in our atmosphere with the added bonus of an increase in economic revenue. LÄS MER

 3. 3. Den nya musikindustrin - skivbolagens förändrade villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Tervaniemi; Carl Lindahl; Tobias Skarin; Anders Sjögren; [2009]
  Nyckelord :Skivbolagens framtidutsikter; en uppkopplad värld; konkurrenskrafter; illegal fildelning; musikkonsumtion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Skivbolagen har inte lyckats anpassa sig till marknadens rådande klimat. Därför vill vi analysera och ge förslag till hur de fem stora svenska skivbolagen ska kunna behålla en stark ställning inom musikbranschen, även när skivförsäljningen minskar och den digitala användningen ökar. LÄS MER

 4. 4. Integrated upgrading of a semi-urban village

  L2-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Petter Fandén; Tobias Sjögren; [2009]
  Nyckelord :uppgraderings projekt; stadsplanering; nepal; låg kostnads hus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The world has witnessed a remarkable growth over the last 50 years and the urbanisation is becoming a growing problem in many countries. In 1950 29 % of the world’s population lived in urban areas, in 2003 the urban population had grown to 48 %. LÄS MER