Sökning: "Tommy Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Tommy Johansson.

 1. 1. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anton Eklund; Tommy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hot och våld; Lärare; Högstadieskolor; Handlingsplan; Definition;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. LÄS MER

 2. 2. Collaboration between Design and Construction, Addressing the Challenges of Bridging the Knowledge Gap

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :MIKAEL G. JOHANSSON; TOMMY SILVERSTEN; [2016]
  Nyckelord :Lean Construction; Lean Design; Project Based; Integrated Project Delivery; Boundary; Spanners; Integrated Design; Knowledge -Sharing -Transfer; Communication;

  Sammanfattning : In the current construction process, many issues encountered during the production phase of aproject can be traced to quality issues in design development. This study aims to analyze the currentprocesses for transferring knowledge and information during the handover of a project from thedesign phase to the production phase in a large Swedish construction company. LÄS MER

 3. 3. Marabou Black, med avsikt att lura sin publik : En kvalitativ analys av debatten efter vilseledande PR-utövande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 18 mars 2013 meddelar den folkkära artisten Tommy Nilsson att han byter namn till Black och  väljer en mörkare och hårdare image. Reaktionerna låter inte vänta på sig och under dagen går nyheten varm i svensk media. LÄS MER

 4. 4. System under omvandling Historiematerialistiska förklaringar av förändring i den svenska historieskrivningen 1975–1988

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tommy Sandberg; [2012]
  Nyckelord :Historisk förändring; Sztompka; systemmodellen; historiografi; 68-rörelsen; Marx; historiematerialism; historieteori; industrialiseringen; feodalism; kapitalism;

  Sammanfattning : Studien handlar om förklaringar av förändring hos några av de forskare med historiematerialistiska inslag som hade en framträdande roll på 1970- och 1980-talen. Övergången från feodalism till kapitalism och industriarbetarens roll i arbetsprocessen var två fält som var på tapeten under denna period, som kan härledas ur den radikala 68-rörelsen. LÄS MER

 5. 5. Illegal logging in Northwest Russia : export taxes as a means to prevent illegal operations

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Tommy Johansson; [2010]
  Nyckelord :Illegal logging; wood; trade and export;

  Sammanfattning : The North-West of Russia is a region, where most of the Russian forest products export to Europe is originated. There are also several publications and papers which have indicated that illegal logging and the export of this illegally harvested wood are a major problem in this particular region. LÄS MER