Sökning: "Transformation"

Visar resultat 11 - 15 av 2011 uppsatser innehållade ordet Transformation.

 1. 11. Management control systems in digital native companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Amanda Ahren Moonga; Anton Berzelius; [2019]
  Nyckelord :Digital native companies; Management control systems; Accounting function;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how digital native companies design and use management control systems with regard to digital innovation. Existing literature on management control and digital innovation are concerned with companies that are in the midst of a digital transformation process. LÄS MER

 2. 12. A Formal Analysis Framework For EAST-ADL Architectural Models Extended With Behavioral Specifications In Simulink

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vasja Çollaku; Paolo Shestani; [2019]
  Nyckelord :UPPAAL; EAST-ADL; Simulink; MetaEdit ; Timed Automata; Brake-by-Wire; Model-Driven Development; Model Checking;

  Sammanfattning : Model-Driven Development is a development approach which is being used frequently in the automotive context in order to design models. EAST-ADL is an architectural language which models systems according to their architectural features, whereas Simulink is a tool environment which models systems according to their behavior. LÄS MER

 3. 13. Continuing peace amidst changing contexts : A Sinn Féin case study on institutional resilience

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Märta-Stina Lindqvist Käll; [2019]
  Nyckelord :Institutional resilience; Northern Ireland; Sinn Féin; IRA; sustainable peace building; rebel to party transformation; peace continuation; Brexit;

  Sammanfattning : The transitioning of armed actors into political parties following a peace accord is not a new phenomenon and the debate for how we can facilitate such a transition is well explored. A grey area of the debate, however, concerns transitioned actors’ long-term commitment to peace, as relapses are known to have occurred on many occasions. LÄS MER

 4. 14. Customer segmentation of retail chain customers using cluster analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sebastian Bergström; [2019]
  Nyckelord :Cluster analysis; customer segmentation; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; big spenders; statistics; applied mathematics; unsupervised learning; Klusteranalys; kundsegmentering; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; storkonsumenter; statistik; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : In this thesis, cluster analysis was applied to data comprising of customer spending habits at a retail chain in order to perform customer segmentation. The method used was a two-step cluster procedure in which the first step consisted of feature engineering, a square root transformation of the data in order to handle big spenders in the data set and finally principal component analysis in order to reduce the dimensionality of the data set. LÄS MER

 5. 15. Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emeli Pettersson; Albin Carlson; [2019]
  Nyckelord :Information Retrieval; Artificial Intelligence; Data pre-processing; Data transformation; Data scraping; Machine learning; Data visualisation; Data storage; Big data; Insights generation;

  Sammanfattning : Big Data är i dagsläget ett populärt ämne som kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan det användas för att analysera data på webben i hopp om att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. LÄS MER