Sökning: "Transformation"

Visar resultat 11 - 15 av 2273 uppsatser innehållade ordet Transformation.

 1. 11. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 12. In Danger or Dangerous? : A discourse analysis of representations of Swedish women and children affiliated with ISIS after the breakdown of the 'caliphate'

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Trygged; [2020]
  Nyckelord :ISIS; securitization; gender; racism; discourse analysis;

  Sammanfattning : After the fall of ISIS ‘caliphate’, Sweden and other European countries are struggling with how to handle the group of people who left Europe to join the terrorist organisation and now seek to return. In traditional narratives of gender and war, women and children are commonly perceived as innocent victims in need of protection. LÄS MER

 3. 13. Barriärer för digital transformation : En kvalitativ fallstudie i försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nicklas Elvin; Frida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Artificiell intelligens; Internet of things; Försäkringsbranschen;

  Sammanfattning : The entry of information technology into our homes and workplaces has changed our way of life. Technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence are increasingly being used by companies today as means to create new smart services. Digital transformation is happening here and now across many industries. LÄS MER

 4. 14. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER

 5. 15. Transformation of a policy instrument for energy renovation of housing : Real case application on the French tax credit for energy transition

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Matthieu Poujol; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The fight against climate change and the reduction of energy precarity are two major challenges of the energy policy of any country. Energy management in the building sector, particularly in the housing sector, is therefore crucial, and the energy renovation of housing makes it possible to reconcile these challenges by reducing households energy expenditure and greenhouse gas emissions in the residential sector. LÄS MER