Sökning: "Transit oriented development"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Transit oriented development.

 1. 1. Framtidens ortstruktur i ett flerkärnigt skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hedvig Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Flerkärnighet; Polycentrism; Lomma; Kävlinge; Lommabanan; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to explore several aspects of municipal growth in a polycentric region. Firstly, and mainly, the future polycentric structure of villages in Kävlinge and Lomma municipalities. LÄS MER

 2. 2. Sustainability in practice : A governmentality study about transit‐oriented development in rural areas

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Freja Lina Huhle; [2021]
  Nyckelord :Governmentality studies; Sustainable Regional Development; Transit-oriented development Gothenburg metropolitan region; Rural areas;

  Sammanfattning : As a response to meet climate targets, transit-oriented development is seen as a tool in Swedish regional development to decrease car dependency. By national infrastructural investments in new train stations, small municipalities are expected to continue the transit-oriented development by plan dense areas with housing in connection to the new train stations. LÄS MER

 3. 3. Stationsnära stadsutveckling : Planeringsunderlag för Gävle Västra

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Malou Eriksson; Frida Östman; [2020]
  Nyckelord :Transit-Oriented Development; development in station areas; the needs of travelers; transitstops; Transit-Oriented Development; stationsnära utveckling; behov hos resenärer; transitstop;

  Sammanfattning : Som ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle planerar Trafikverket att bygga ut järnvägsnätet i nordlig och västlig riktning med utgångspunkt i Gävle. Satsningen kommer även innebära att en ny tågstation byggs i Tolvfors, just norr om Gävle Sjukhus. Stationen kommer att få namnet Gävle Västra. LÄS MER

 4. 4. Transit Oriented Development assessment of Handen Pendeltåg Station

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Cristina Covelli; [2019]
  Nyckelord :Transit Oriented Development TOD ; sustainable mobility patterns; land mix-use; densifying; walking; cycling; connect; shift; railway station; Handen.;

  Sammanfattning : Transit Oriented Development theoretical and practical framework represents an important tool for municipalities, private actors and citizens to enhance quality of life in urban contexts. Planning cities that encourage sustainable mobility patterns can contribute to aim at diversifying land use and making cities more accessible, safer and attractive for people. LÄS MER

 5. 5. From split to fusion : How Hagastaden Blur the Boundary based o transit-oriented development?

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Zhaoting Wei; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER