Sökning: "Truls Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Truls Nilsson.

 1. 1. Det Kravfyllda Arbetet : En kvalitativ studie om främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Truls Nilsson; Omar Taha; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; workload; demand and control; leadership; social support; nurses; Arbetstrivsel; arbetsbelastning; krav och kontroll; ledarskap; socialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor blev en hårt utsatt arbetsgrupp på grund av den enorma arbetsbelastningen som vården fick bära på grund av coronapandemin. Denna studie valde att undersöka främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning. LÄS MER

 2. 2. Institutionella komplikationer för att uppnå en stabil demokratisering : En kvalitativ fallstudie om Libyens demokratiseringsprocess i en institutionell avsaknad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Truls Nilsson; [2018]
  Nyckelord :institution; consolidated democratization; democratic process; civil society; political society; legal society; economic society; constitution;

  Sammanfattning : This research study is about the process of democratization currently taking place in Libya. For decades, the now dead dictator Muammar Gaddafi has ruled Libya, himself as the central power. Under his rule, he led a policy that deinstitutionalized the country. LÄS MER