Sökning: "UDL"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet UDL.

 1. 1. Tillgänglighet och otillgänglighet för studenter med funktionsnedsättningar i högre utbildning. : En studie gjord utifrån studenters upplevelser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Zoric; [2020]
  Nyckelord :students with disabilities in higher education; accessibility; inaccessibility; crip theory; identity; exclusion; UDL; SEd; studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; tillgänglighet; otillgänglighet; cripteorin; identitet; exklusion; UDL; Sed.;

  Sammanfattning : Accessibility is mostly understood and defined by law and practice. The concept therefore needs to be problematized and deepened by those whom it actually concerns; students with disabilities. The aim of this study was to examine how students with disabilities are experiencing accessibility and inaccessibility in higher education in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Ett fall för Gal'perin : Hur kan specialpedagogen stödja läraren i planeringen av differentierad undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helena Mårdh; Josephine Malm Clase; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Gal’perin; UDL; differentiering; lärandeteori; neurovetenskap; samverkan; lektionsbesök; kvalificerade samtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger kan använda Gal’perins teori samt Universell design som lärande (UDL) som redskap i sitt handledningsuppdrag för att tillsammans med läraren skapa en differentierad undervisning. Studien är kvalitativ. LÄS MER

 3. 3. Universal design for learning : En studie av lärares implementering och erfarenheter av UDL i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ida Wallner; Ann-Sofie Thörnblad; [2019]
  Nyckelord :inkludering; läs- och skrivsvårigheter; tillgänglig lärmiljö; UDL; elevinflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare upplever att arbeta enligt modellen Universal Design for Learning och hur det blir synligt i deras klassrum. Vi vill utforska vilka förtjänster och fallgropar lärarna kan se med UDL som modell för en tillgängliggörande lärmiljö som gynnar elever med olika förutsättningar, däribland elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Millbäck; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för ledning och stimulans : En kvalitativ studie av betydelsefulla aspekter i skolors arbete med ledning och stimulans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Malin Kallio Svenblad; Madelen Kling; [2019]
  Nyckelord :Ledning och stimulans; specialpedagogens roll; tillgänglig lärmiljö; inkluderande förhållningssätt; UDL; inkludering; delaktighet; samverkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER