Sökning: "UDL"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet UDL.

 1. 1. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Millbäck; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för ledning och stimulans : En kvalitativ studie av betydelsefulla aspekter i skolors arbete med ledning och stimulans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Malin Kallio Svenblad; Madelen Kling; [2019]
  Nyckelord :Ledning och stimulans; specialpedagogens roll; tillgänglig lärmiljö; inkluderande förhållningssätt; UDL; inkludering; delaktighet; samverkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar i grundskolan : - Belastning, svårighet eller en möjlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Monika Eriksson; Sara Stighall; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kvalitativ intervju; olika skolprofessioner; ramfaktorteorin; Skrtics teori; UDL Universal design for learning;

  Sammanfattning : År 2014 kom en ny lag gällande arbetet med extra anpassningar. I lagen tydliggörs den undervisande pedagogens skyldighet att sätta in extra anpassningar i ett skede där eleven inte ses nå målen. Ändringen i skollagen har medfört direkta och indirekta effekter på arbetet med extra anpassningar inom skolor i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Likvärdiga laborationsredogörelser : En jämförelse av skriftliga och muntliga laborationsrapporter som bedömningsunderlag i kemi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Kajsa Löfgren Söderberg; [2017]
  Nyckelord :anpassning; gymnasiet; språkinriktad; SOLO-taxonomi; UDL;

  Sammanfattning : I kemiundervisning på gymnasiet sker bedömning traditionellt via skriftliga prov. Som varierad undervisning har laborationsrapporter ett inlärningssyfte och är samtidigt bedömningsunderlag. När undervisning behöver anpassas, erbjuds ofta muntliga istället för skriftliga examinationer. LÄS MER

 5. 5. Power Modeling and Scheduling of Tests for Core-based System Chips

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Soheil Samii; [2005]
  Nyckelord :Datorsystem; core; power; scan chain; scheduling; SOC; switching activity; System-on-Chip; test access mechanism; test pattern; wrapper; Datorsystem;

  Sammanfattning : The technology today makes it possible to integrate a complete system on a single chip, called "System-on-Chip'' (SOC). Nowadays SOC designers use previously designed hardware modules, called cores, together with their user defined logic (UDL), to form a complete system on a single chip. LÄS MER