Sökning: "Ulrika Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ulrika Jakobsson.

 1. 1. Vem är jag att bestämma vad som är särskilt stöd? : Förskollärarnas definition av vad barn i behov av särskilt stöd är.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Angelica Jakobsson; Ulrika Kotz; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogiska perspektiv; förskollärare; intervjuenkät;

  Sammanfattning : Förskolan är det första steget i skolans utbildningssystem och det är viktigt att barnet får rätt verktyg för att kunna lyckas. För med rätt verktyg kan det skapas individer som blir goda samhällsmedborgare. LÄS MER

 2. 2. Lärares kunskap om den laborativa matematikundervisningens fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Jönsson; Ulrika Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :faktorer; fördelar; konkret material; laborativ matematik; lågstadielärare; nackdelar; pragmatism;

  Sammanfattning : Forskning visar att en laborativ undervisning med konkret material ökar elevers kunskapsutveckling, utifrån deras individuella nivå. Trots att forskningen har delgett denna kunskap är matematikundervisningen i de svenska lågstadieklasserna främst läroboksstyrd (Skolinspektionen, 2009). LÄS MER

 3. 3. Me, Myself and My Loyalty Program

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ulrika Jakobsson; Carolina Ljungquist; [2016]
  Nyckelord :One-to-one Marketing; Tailoring; Personalization; Customization; Loyalty program;

  Sammanfattning : In the current competitive business environment companies strive to build closer ties with its customers. Two of the marketing initiatives that firms are increasingly investing in are one-to-one marketing and loyalty programs. LÄS MER

 4. 4. En doft av framgång

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Malin Hellmann; Ulrika Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Swedish fragrance industry; Competition; Luxury marketing; Perfume; Beauty products;

  Sammanfattning : The main drivers of luxury consumption is to obtain prestige and status, therefore the possibility of visible consumption of products is a key dimension of the product. Typical examples of luxury goods include cars, handbags and watches. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER