Sökning: "mediernas inverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mediernas inverkan.

 1. 1. “He´s a freak of nature” : En studie om mediernas framställning av idrottare utifrån ras, hudfärg och etnicitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Erik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Mörkhyade; vita; idrottare; stereotyper; media;

  Sammanfattning : Sedan långt tillbaka i tiden har idrottare behandlats olika på grund av sin ras, hudfärg eller etniska tillhörighet. Idrottsjournalistiken har visat sig ha stor inverkan på detta, då det konstaterats att medierna tenderar att framställa mörkhyade idrottare och idrottare med annan etnisk bakgrund på ett stereotypiskt och förvrängt sätt i jämförelse med vita idrottare. LÄS MER

 2. 2. Who´s got the power? : En analytisk Girl Power-serie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Hamrelius; [2018]
  Nyckelord :Girl Power; Genus; Serietidningar; Animerade tv-serier; Hjältinnor;

  Sammanfattning : Detta projektarbete tog avstamp i Rebecca c. Hains arbete om Girl Power-hjältinnor och undersökte den normativa bilden av den kontemporära tecknade Girl Power-hjältinnan. Detta för att ta reda på vilka fysiska drag och attribut som sällan sätts i fokus inom genren. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetskris eller kriskvalitet? : En kvantitativ studie av aftonbladet.se’s och dn.se’s nyhetsprestation under Stockholmsattentatet 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Synne Solveig Nyland Husöy; Elina Sofia Frostérus; [2018]
  Nyckelord :News Performance; quality; balance; aftonbladet.se; dn.se; News Performance; Nyhetsprestation; kvalitet; balans; aftonbladet.se; dn.se;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kriser har sedan lång tid tillbaka gjort intåg och format det samhälle vi lever i idag. Att kriser inträffar är ett faktum och de kan existera i alla dess former, stora som små, politiska som samhällshotande. I och med dess påverkan blir den gemensamma nämnaren för kriserna de berörda medborgarnas informationshunger. LÄS MER

 4. 4. Makt och mediekontakt : Om pressekreterares politiska inflytande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Julia Lindblom; [2017]
  Nyckelord :pressekreterare; politik; makt; inflytande; demokrati; politisk kommunikation; medialisering;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks vilken upplevd makt Sveriges riksdagspartiers pressekreterare har över den politik deras parti för samt i vilka dimensioner av deras arbete denna makt finns och fungerar. Detta är av intresse eftersom pressekreterare är politiska tjänstemän utan demokratiskt mandat att påverka politiken. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningen av krishanteringen vid en förtroendekris : En fallstudie av fackförbundet Kommunals kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Ahlin; Marcus Bäck; [2016]
  Nyckelord :förtroendekris; krishantering; kriskommunikation; förtroendeingivande; allmänheten; Image restoration theory;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kriskommunikation vid en förtroendekris används och hur förtroendeingivande kriskommunikationen uppfattas av allmänheten, med utgångspunkt från Image restoration theory.Metod: Studiens metoder består av en kombination av en kvalitativ innehållsanalys och en kvantitativ enkätstudie. LÄS MER