Sökning: "Luxury marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Luxury marketing.

 1. 1. Luxury Fashion Brands are Racing to Become Pioneers in The Use of Influencer Marketing: An Exploratory Study on How This Can Be Achieved and The Impacts on Brand Perceptions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mariam Elsayed; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Luxury Fashion; Luxury Value; Brand Identity; Brand Image;

  Sammanfattning : As the digital evolution continues to take on the world industry by industry, luxury fashion brands are left with no choice but to adapt to the new means of media consumption. Numerous luxury fashion brands are implementing influencer marketing strategies to communicate their brand's message in novel ways. LÄS MER

 2. 2. As smoooth as it gets: En kvalitativ studie om svenska betaltjänsten Klarnas användning av strategisk kommunikation på Instagram för att marknadsföra kreditbetalning till unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Niklas Kjellander; Kevin Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Klarna; BNPL; Instagram; Marknadsföring; Generation z; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, financial technology (fintech) companies implement marketing strategies targeting young and financially inexperienced adults to increase their habits of consumption using credit. Among the services provided by these companies, the concept Buy-Now-Pay-Later (BNPL) is the one that stands out within the context of marketing. LÄS MER

 3. 3. Embodying Balenciaga's 'Afterworld' : Immersive and Experiential Transmedia Storytelling in the Attention Economy

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Viktor Wendt; [2022]
  Nyckelord :Transmedia storytelling; embodied interaction; immersiveness; experiential marketing; fashion branding; sensory marketing; attention economy;

  Sammanfattning : In today’s ‘attention economy’, it seems insufficient to just offer products. Instead, it is crucial to provide the audience with deep, affective emotions and embodied experiences. This seems to be especially true for the fashion and lifestyle sector. LÄS MER

 4. 4. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Exklusiva varumärkens strategier kring digitala kundrelationer : Hur svenska exklusiva varumärken skapar kundrelationer via sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nawal Aboulazze; Frida Nordström; [2022]
  Nyckelord :Fashion industry; high-end companies; social media; customer relationship; parasocial interaction; digital marketing; sustainability; Modeföretag; exklusiva företag; sociala medier; kundrelation; parasocial interaktion; digital marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag väljer allt fler företag inom mode- och inredningsindustrin att sälja sina produkter online. Företagens interaktioner och marknadsföring sker därför mestadels digitalt gentemot kunden. Denna nya era av digitalisering för företagen innebär en stor förändring vad gäller nya former av marknadsföring och kundkontakt. LÄS MER