Sökning: "VVS"

Visar resultat 6 - 10 av 66 uppsatser innehållade ordet VVS.

 1. 6. Algebra på gymnasiet = Svårt?! : Förekomst av felsvar och feltyper vid åk 1-gymnasieelevers beräkningar inom algebra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Kronbäck; Jevgenia Hendsel; [2019]
  Nyckelord :algebra; specialpedagogik; feltyper; gymnasium; matematiksvårigheter; beräkningsfel; felanalys;

  Sammanfattning : Innehållet i studien handlar om att kategorisera olika typer av fel som elever i åk 1 på gymnasiet gör i algebra. Data utgörs av 80 elevprov skrivna av elever på samhällsvetenskapsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet läsåret 2017/2018 och 2018/2019. LÄS MER

 2. 7. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 3. 8. Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Elin Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Digital; Verktyg; Kompetens; Yrkesarbetare; Sverige; Utbildning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. LÄS MER

 4. 9. Tillförlitlighet kring beräkningsmetoder av luftdistributionssystem i Revit MagiCAD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Sturesson; Edvin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Revit MagiCAD; luftdistributionssystem; beräkningstillförlitlighet; ljud- och tryckfallsberäkning.;

  Sammanfattning : Utvecklingen och etablerandet av BIM vid projektering av ventilationssystem har förenklat arbetsprocessen för branschens projektörer. BIM har med 3D-objekt förändrat projekteringen i byggbranschen och har successivt etablerat sig och används av projektörer runt om i hela världen. LÄS MER

 5. 10. Magicads potential för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER