Sökning: "Xray nurse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Xray nurse.

 1. 1. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Praktisk strålsäkerhet vid röntgen av smådjur : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karolina Falk; [2016]
  Nyckelord :praktiskt strålskydd; sekundärstrålning;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete är att utföra en enkätstudie som sammanfattar hur djurhälsopersonal ute i den kliniska verksamheten arbetar med praktiskt strålskydd vid röntgen och bilddiagnostik av smådjur. Arbetet ska även belysa varför det är viktigt att djurhälsopersonal arbetar för att minska den sekundärstrålning som uppstår vid varje röntgenundersökning. LÄS MER