Sökning: "Ylvar Emanuelsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ylvar Emanuelsson.

 1. 1. Vänner via mobilen: en intervjustudie om upplevelser av att kommunicera kring psykisk ohälsa på Instagram

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ylvar Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :empowerment; erfarenheter; kamratstöd; kvalitativ; psykisk ohälsa; sociala medier; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala forum på internet används för att diskutera psykisk ohälsa och för att komma i kontakt med andra i liknade situationer. Flertalet studier har gjorts genom insamling av poster kring psykisk ohälsa på olika sociala forum. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att kommunicera kring psykisk ohälsa via Instagram. LÄS MER

 2. 2. Alla bara vet - om kunskap och omsorg i vårdsektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Ylvar Emanuelsson; [2015]
  Nyckelord :socialantropologi; social anthropology; emotionellt arbete; emotional work; tyst kunskap; tacit knowledge; embodied knowledge; Lean; hemtjänst; omvårdnad; anthropology of knowledge; tidseffektivitet; evidensbasering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Working with relationships and making use of what we commonly call emotions are common in the health and care professions. The purpose of this paper is to explore knowledge in health and care professions – especially in situations that involve strong feelings. LÄS MER