Sökning: "Zeinab Nazari"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Zeinab Nazari.

 1. 1. Kartläggning av vården i samband med graviditet och barnafödande för kvinnor med diabetes : En journalgranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Arezou Rasoulzadeh; Zeinab Nazari; [2016]
  Nyckelord :Breastfeeding; diabetes care; management; midwifery care; pregnancy; Amning; barnmorska; diabetesvård; graviditet; sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Diabetes är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna i världen. I samband med att sjukdomen blir vanligare, blir också barnmorskans möten med kvinnor som lider av sjukdomen fler och god kompetens inom området är nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av våldtagna kvinnor : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Nevin Yalda; Zeinab Nazari; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER