Sökning: "abstrakta ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden abstrakta ämnen.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i NO-undervisningen : Estetiska lärprocessers möjligheter och utmaningar i NO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Mive Sigfridsson; Evelina Borg; Julia Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; bild; drama; naturkunskap undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Estetiska lärprocesser ska enligt läroplanen finnas med i grundskolans utbildning. Det finns olika typer av estetiska lärprocesser, exempelvis musik och dans. Däremot fokuserar denna studie enbart på drama och bild. Drama och bilds ändamål är att användas i skolans verksamhet för att alla är olika och även lär på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Analogiskt resonemang och självgenererade analogier : Ett tveeggat svärd inom naturvetenskaplig undervisning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anders Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Analogiskt resonemang; Självgenererade analogier; Naturvetenskaplig undervisning; Begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Analogical reasoning is a key component in our ability to learn and drawn conclusions about novel concepts and phenomena based on the knowledge we have about structurally similar but well-known entities. Analogical reasoning is frequently used within science education thanks to its explanatory possibilities regarding abstract and incomprehensible concepts and phenomena. LÄS MER

 3. 3. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER

 4. 4. ATT ILLUSTRERA DÖDEN FÖR BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Gramstad; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; bilderbok; döden; grafisk design; illustration; kontroversiella ämnen; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom semiotisk analys undersöka hur döden illustreras av Svein Nyhus i bilderboken Roy (Dahle 2009), som riktar sig till barn i åldern 6–9 år. Detta för att se hur illustrationerna kan vara skapade för: barnet, den vuxne samt som bidrag till samtalet dessa för när de läser bilderboken. LÄS MER

 5. 5. Abstrakta begrepp i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Adan Guerra Hansson; Adam Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :abstrakt; begreppsutveckling; historiemedvetande; innehållsbegrepp; lärobok; läsbarhetsanalys; pseudobegrepp;

  Sammanfattning : Läroböcker används flitigt ute i skolorna som ett redskap för att utveckla elevernas kunskaper i olika ämnen. Samtidigt så ska alla lärare och ämnen ansvara för att utveckla elevernas språk med utgångspunkt i det språk som eleverna redan besitter samt utifrån deras erfarenheter. LÄS MER