Sökning: "acne marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden acne marketing.

 1. 1. Brand gender: An androgynous perspective : A gender inclusive study with the case of Acne Studios.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Alba Sanz Alvarez; [2019]
  Nyckelord :: gender; brand; fashion; androgynous; brand equity; brand personality; selfrepresentation; self-congruency;

  Sammanfattning : The vast majority of research based on brand gender has been developed focusing on consumers’ perspectives and behaviour. The implications of studying different perceptions of a brand’s gender can be related to brand equity, since this term is strongly associated with brand personality. LÄS MER

 2. 2. Vill du ha en påse? : Hur en påse skapar ökad kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Fransson; Josefine Lindstrand; Josefin Kautto; [2017]
  Nyckelord :Bag; Customer Loyalty; Marketing; Branding; Attitude; Påse; Kundlojalitet; Marknadsföring; Varumärke; Attityd;

  Sammanfattning : Textilmarknaden blir allt mer utsatt för konkurrens. Företag måste idag vara duktiga på att erbjuda konsumenter något utöver det vanliga för att hålla sig kvar på marknaden. LÄS MER

 3. 3. "Bra Jobbat..." : En fallstudie kring de stilistiska uttryck som existerar på Gina Tricots och Acne Studios Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erik Olsen; Petra Wartmark; [2014]
  Nyckelord :consumer communities; emoticons; eWOM; Facebook; fashion marketing; netnography; stylistics; consumer communities; emoticons; eWOM; Facebook; fashion marketing; netnografi; stilistik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de stilistiska uttryck som går att återfinna på Gina Tricots och Acne Studios Facebook-sidor. Studien utgår från teorier om eWOM, marketing management och consumer communities för att skapa en förståelse för hur och varför konsumenter och varumärken uttrycker sig som de gör på varumärkenas Facebook-sidor. LÄS MER

 4. 4. Outletförsäljningens påverkan på modevarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Maja Rasmusson; Maria Weibull; [2010]
  Nyckelord :brand; fashion brand; outlet; brand equity; marketing mix; positioning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how retailing trough brand owned outlet stores effectsthe fashion brand. The problem that the essay is aimed to solve is how the fashion brand isinfluenced by selling through outlets and what opportunities and risks it has on the brand. LÄS MER

 5. 5. Webbutiker : Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sofia Eriksson; Camilla Hedinge; [2009]
  Nyckelord :marketing; market communication; web shop; internet; online shopping; product presentation; customer communication; kotler’s levels of product;

  Sammanfattning : Online shopping is growing and its turnover increases each year. Internet hastherefore become an important retail location for companies. Web shops lack thephysical room for marketing as well as face-to-face interaction between customer andsalesperson. LÄS MER