Sökning: "adekvat skyddsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden adekvat skyddsnivå.

 1. 1. Adekvat skyddsnivå vid dataöverföring till USA enligt artikel 45 GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Helga Söderström; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; adekvat skyddsnivå; dataskydd; tredjeland; tredjelandsöverföring; Schrems; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 införlivades Europeiska Unionens dataskyddsförordning i svensk rätt och dataskydd som ämne fick en allt större uppmärksamhet i media och i debatt. Dataskyddets framväxt började dock tidigare än så och är en viktig fråga för både enskild individ som för stat och företag. LÄS MER

 2. 2. Är slutet nära för Privacy Shield? - En analys av huruvida Privacy Shield-beslutet är förenligt med det europeiska dataskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Juhlin; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; Privacy Shield; Data Protection; dataskydd; personuppgifter; Safe Harbor; dataskyddsförordningen; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the fast development in information technology, personal data is increasingly being processed and interchanged cross-border. Processing and transfer of personal data is associated with a risk that the individual's privacy protection is disregarded. LÄS MER

 3. 3. Tredjelandsöverföring av personuppgifter: en jämförelse mellan artikel 45, artikel 46 och artikel 49 GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Erbili; [2019]
  Nyckelord :GDPR; third country; transfer; adequacy decision; binding corporate rules; standard data pro-tection clauses; code of conduct; certification mechanism; derogation.; GDPR; tredje land; överföring; beslut om adekvat skyddsnivå; bindande företagsbestämmelser; standardiserade dataskyddsbestämmelser; uppförandekoder; certifieringsmekanismer; undantag.;

  Sammanfattning : The introduction of algorithms has for companies led to new ways of marketing themselves. However, access to personal data is needed for a company to successfully use an algorithm, which means companies can trade with our personal data. LÄS MER

 4. 4. Europeiska kommissionens standardavtalsklausulers förenlighet med gällande rätt vid en överföring av personuppgifter till tredje land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Limnefelt Nygren; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; GDPR; dataskyddsförordningen; standardavtalsklausuler; tredjelandsöverföring; dataskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today's society is defined by a growing digital character, in which cross-border commercial relationships develop in accordance with the rapidly expanding technology. Such relationships also increase the flow of personal data from the European Union (the Union) to third countries, and are essential for the digital economy. LÄS MER

 5. 5. Skyddet för den personliga integriteten i informationssamhället - Om tredjelandsöverföringar av personuppgifter och datalagring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henric Gyllenram; [2016]
  Nyckelord :Personuppgifter; Dataskydd; Mänskliga rättigheter; IT-rätt; EU-rätt; Folkrätt; Oberoende myndighetskontroll; Adekvat skyddsnivå; Lagen om elektronisk kommunikation; Personuppgiftslagen; Dataskyddsdirektivet; Datalagringsdirektivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The development of the information society brings new challenges to legal constructions created in a landscape of traditional boundaries when these are to be upheld and enforced in a borderless digital environment, mainly due to a technical development that is constantly pushing the boundaries. An increased digitalisation of the society gives rise to not necessarily new legal questions but put them in a non-familiar context which brings uncertainty to many legal situations. LÄS MER