Sökning: "aktierekommendationer"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet aktierekommendationer.

 1. 1. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER

 2. 2. Effekten av svenska storbankernas köprekommendationer : En kvantitativ studie baserad på storbankernas köprekommendationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Natanael Tekeste; Saymon Sulaka; [2020]
  Nyckelord :Stock recommendations; price pressure; Efficient markets hypothesis; Aktierekommendationer; effektiva marknads hypotesen; prispress hypotesen;

  Sammanfattning : The primary purpose of this paper is to analyse the effect of the market reaction to stock recommendations published by Swedish banks. The market price reactions will also be compared to the OMXSPI index to analyse if it is possible to earn higher returns by following the recommendations. LÄS MER

 3. 3. Aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning : En studie av Stockholmsbörsen 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Spånberger; Per Westlund; [2018]
  Nyckelord :aktierekommendationer; abnormal avkastning; analytiker; prispresshypotesen;

  Sammanfattning : Denna studie berör aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning. Studien undersöker rekommendationer utgivna under 2017 av professionella analytiker för aktier på Stockholmsbörsen och diskuterar skillnader mellan positiva och negativa rekommendationer, samt skillnader mellan marknader med olika stor konkurrens bland analytiker. LÄS MER

 4. 4. Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Sjöblom; Victor Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendation; eventstudie; journalist; Sverige; stockholmsbörsen; prispresshypotesen; informationshypotesen; marknadsreaktion.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. LÄS MER

 5. 5. Påverkar profession och bolagsstorlek aktierekommendationer? : En undersökning om aktierekommendationers utfall påverkas av vem som utfärdar den och storlek på bolaget som rekommenderas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Gadelius; Erik Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Analytiker; Journalister; Bolagsstorlek; Beroende aktör; Neutrala aktör; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer som publiceras för allmänheten kan tas fram av både analytiker och journalister. Trots att de till synes har samma arbetsuppgifter finns skillnader i hur de arbetar. Analytiker har enligt tidigare studier visat sig kunna vara beroende och således utfärda aktierekommendationer som inte återspeglar verkligheten. LÄS MER