Sökning: "ambulance"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet ambulance.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att invänta assistans med en kritiskt sjuk patient, inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mari Axell; Caroline Aronsson Dekinnaird; [2023]
  Nyckelord :nurse; ambulance healthcare; pre-hospital; assistance assignment; inadequacy; insecurity; stress; qualitative method; interview study; sjuksköterska; ambulanssjukvården; prehospital; assistansuppdrag; otillräcklighet; otrygghet; stress; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården behöver hållas uppdaterad inom den medicinska och omvårdnadens utveckling. Detta då sjuksköterskans arbete inom ambulanssjukvården är ett omväxlande arbete, där varje dag är olik. LÄS MER

 2. 2. Luftburna specialistsjuksköterskors erfarenheter av sedering och intubering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sturla Kolding; Diana Larsson; [2023]
  Nyckelord :Ambulance; Experience; Helicopter; Prehospital; RSII; Sedation; Specialistnurse; Ambulans; Helikopter; Prehospital; RSII; Sedering; Specialistsjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rapid sequence induction and intubation (RSII) används för att snabbt och säkert söva och intubera patienter som har en hotad eller ofri luftväg på grund av sjukdom eller trauma. Det är ett komplext ingrepp där potenta läkemedel används som slår ut den spontana andningsdriven. LÄS MER

 3. 3. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av “non conveyance” i glesbygdsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Stoltz; David Vidgren; [2023]
  Nyckelord :ambulance care; ambulance nurse; non-conveyance; paramedic; rural areas; self-care; ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; egenvård; glesbygd; hänvisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskors uppdrag handlar till stora delar om att undersöka, bedöma, triagera och behandla patienter. Sjukdomsbilden spänner från svårt sjuka till enkla åkommor eller ibland helt oskadda patienter. LÄS MER

 5. 5. Sms-livräddares erfarenheter och insatser i samband med accepterat hjärtstoppslarm : En mixad metod studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Sjöstrand; Nathalie Lindell; [2023]
  Nyckelord :Mobile-phone dispatch of laypersons; cardiac arrest; OHCA; defibrillators; interventions; experiences; mixed method; Sms-livräddare; hjärtstopp; OHCA; hjärtstartare; insatser; erfarenheter; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 5000 personer i Sverige av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Tidig start av hjärt- och lungräddning är en förutsättning för ökad överlevnad vid ett hjärtstopp, samtidigt visar forskning på att ambulansens framkörningstid har ökat. LÄS MER