Sökning: "anestesi omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden anestesi omvårdnad.

 1. 1. Patientsäkra förmågor och beteenden : En begreppsanalys av non-technical skills i anestesiologisk omvårdnad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Josephine Anker; Annika Hemström; [2020]
  Nyckelord :nurse anesthetist; anesthesia; patient safety; non-technical skills; specialistsjuksköterska; anestesi; patientsäkerhet; non-technical skills;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där mänskliga faktorer och brister i kommunikation och samverkan kan orsaka vårdskador och onödigt lidande för patienten. För att öka patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad behöver specialistsjuksköterskan agera med ett visst beteende, de behöver så kallade non-technical skills [NTS]. LÄS MER

 2. 2. Att genomgå regional anestesi : En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jonas Nordin; Kristian Perers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi uttrycker oro och ångest inför att bli sövda. Anestesisjuksköterskor beskriver likaså att det är vanligt förekommande med perioperativ ångest hos patienter i samband med kirurgi. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors strategier vid omvårdnad av patienter med rädsla och oro inför att genomgå generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Iggbom; Klara Åström; [2020]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; strategies; preoperative; fear; anxiety; nursing; anesthesia; Anestesisjuksköterska; strategier; preoperativ; rädsla; oro; omvårdnad; anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som upplever rädsla och oro inför att genomgå generell anestesi är vanligt förekommande. Preoperativ rädsla och oro kan ha en negativ inverkan på patientens perioperativa process, både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Musik och dess inverkan på oro i samband med anestesi och operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josephine Fischhaber; Bjarne Larsson Albèr; [2020]
  Nyckelord :music; anxiety; nursing; nursing intervention. surgery; anesthesia; stress; musik; oro; omvårdnad; omvårdnadsintervention; operation; anestesi; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att det är vanligt att uppleva oro inför en operation och anestesi. Oro kan präglas av nervositet, oroliga tankar och fysiologiska reaktioner. De fysiologiska reaktionerna är de samma som vid en stressreaktion, vilket kan påverka den intra- och postoperativa utgången. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av oväntad svår luftväg vid generell anestesi : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shukri Ali Abdi; Fadumo Osman Mohamud; [2020]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; oväntad svår luftväg; generell anestesi; omvårdnad; vårdvetenskap; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Luftvägshantering är ett av anestesisjuksköterskors främsta kompetensområden och ska utövas tryggt och säkert. En säker luftvägshantering beror i första hand på den preoperativa identifieringen av en svår luftväg. Det finns dock flera studier som visar att detta är en utmaning. LÄS MER