Sökning: "anhörigvård"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet anhörigvård.

 1. 1. Vård i livets slutskede: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michelle Berndtsson; Ulrika Johansson; [2019-08-08]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; medicinavdelning; äldre patienter; vård i livets slutskede; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukhusens medicinavdelningar är komplexa och krävande arbetsplatser och vården som patienterna på dessa avdelningar behöver varierar oerhört. Det är inte ovanligt att de ansvariga sjuksköterskorna vårdar kurativa patienter parallellt med döende patienter. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Ekelund; Marie Strindberg; [2019]
  Nyckelord :Demens; partner; anhörigvård; familjefokuserad omvårdnad; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är vanligt förekommande och påverkar den drabbade personen såväl som partnern. Brister i anhörigstödet förekommer inom svensk demenssjukvård. För att vården ska kunna erbjuda rätt stöd är förståelse för partners upplevelser av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person viktigt. LÄS MER

 3. 3. Barn till en döende förälder – Barns upplevda känslor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lundqvist; Emma Myllymäki; [2017-07-03]
  Nyckelord :Palliativ vård; förlust; förälder; stöd; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : När ett barns förälder drabbas av en inkurabel sjukdom är det viktigt att se dem och derasbehov av stöd. Den palliativa vården är en essentiell del i professionen som sjuksköterska,som även inkluderar anhörigvård. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet i relation till funktionell förmåga och neuropsykiatriska symtom hos personer med demenssjukdom som vårdas i hemmet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Hue Nguyen; [2017]
  Nyckelord :Livskvalitet; Äldre; Demens; Funktionsförmåga; Neuropsykiatriska symtom; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det är vanligt att äldre personer lider av flera hälsoproblem och funktionsnedsättningar som kan ha påverkan på deras livskvalitet. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från person till person. LÄS MER

 5. 5. Från kommunal äldreomsorg till anhörigvård? : En jämförelse mellan beviljandet av äldrevård i Luleå och Skellefteå mellan åren 1998-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Åsa-Cecilia Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Äldreomsorg; hemtjänst; välfärdsstat; Ädelreform; informalisering; familisering; anhörigomsorg; könsroller;

  Sammanfattning : Tillkomsten av den kommunala hemtjänsten har beskrivits som en valfrihetsrevolution, inte enbart för äldre med omsorgsbehov utan även för kvinnor med omsorgsbehövande föräldrar. För första gången i historien kunde äldre i alla samhällsskikt bo kvar hemma, utan att vara helt beroende av de vuxna barnen, i praktiken de medelålders döttrarnas insatser. LÄS MER