Sökning: "arbetsrättslig process"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden arbetsrättslig process.

 1. 1. Diskrimineringsskydd för gravida arbetstagare. En arbetsrättslig studie av Svensk rätt och EU-rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gullbrandsson; [2011]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; liberalfeminism; graviditet; Recastdirektivet; diskrimineringslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour legislation in the EU had in its early stages the purpose to avoid barriers of competition and to ensure the free movement within the union. Over time, as EU labour law developed, a greater focus was put on social matters and achieving gender equality became desirable. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitet i svensk arbetsrätt - utveckling 1974-2008

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett globaliserat kunskapssamhälle med allt större konkurrens kan arbetsgivaren antas få ett större behov att snabbt kunna förändra sin organisation till skiftande förutsättningar. Arbetslivet är idag på många områden betydligt mer föränderligt jämfört med det traditionella industrisamhället. LÄS MER