Sökning: "bäckenbotten"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet bäckenbotten.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. Bäckenbottenbesvär efter vaginal förlossning : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Ekelund; Shéana Johansson; [2021]
  Nyckelord :pelvic floor disorders; vaginal birth; women; quality of life; daily life; bäckenbottenbesvär; vaginal förlossning; kvinnor; livskvalitet; dagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bäckenbotten utsätts för stor påfrestning under graviditet och förlossning. I samband med förlossning kan skador på bäckenbotten uppstå. Dessa skador kan leda till både kort- och långsiktiga besvär som i sin tur kan påverka kvinnors livskvalitet och dagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Touch yourself with Bäcka! : Exploring the stigma of the pelvic floor

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Lindberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores the pelvic floor and the social stigmas around it, which risks hindering knowledge about intimate health in our society. Working from an autobiographical soma design process, expanded by using both a male and a female participant, relevant experiential qualities were identified and built upon in order create a speculative design prototype. LÄS MER

 4. 4. Att leva med överaktiv blåsa : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ninni Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Incontinence; Leakage; Management; Pelvic floor; OAB; Bäckenbotten; hantering; inkontinens; läckage; ÖAB;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av den vuxna befolkningen i världen lever omkring 12 % med överaktiv blåsa (ÖAB) med en tydlig prevalensökning över 44 år. ÖAB definieras som akuta, täta urinträngningar med eller utan inkontinens och innebär en förlust av de första varnande signalerna från blåsan. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med endometrios upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sanna Björklund; Evelina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Physiotherapy; Experiences; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Fysioterapi rekommenderas som alternativ behandling eftersom det kan ha en smärtlindrande effekt och höja kvinnornas livskvalité. I litteraturen framkommer inte hur kvinnor med endometrios upplever den fysioterapeutiska behandlingen som helhet. LÄS MER