Sökning: "bankernas roll i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bankernas roll i samhället.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar lönsamheten hos banker med skilda ägarstrukturer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Lundberg; Viktoria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Profitability; Ownership structure; Banks; Bank profitability; Bank ownership structure; Swiss banks; Swedish banks; Key figures; Lönsamhet; Ägarstruktur; Banker; Banks lönsamhet; Banks ägarstruktur; Schweiziska banker; Svenska banker; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Banker är katalysatorn i det finansiella systemet och har en viktig roll för ekonomins tillväxt och för att människors välfärd ska kunna växa. Att en bank är lönsam är inte av vikt enbart för den enskilda banken, utan för hela samhället i stort. LÄS MER

 2. 2. A study on dynamics of green financing : A qualitative analysis of supply and demand on green products and future opportunities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julie Salicath Aasen; Emma Eichhardt; Olivia Steen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming and an increased focus on sustainability has grown in society and in various industries. This study takes an approach in the role of the financial industry with a focus on sustainability from a supply and demand perspective in the Scandinavian banking market. LÄS MER

 3. 3. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Revisorns oberoende ställt mot revisionskvalitén : en studie ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Erika Johansson; Kamilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Auditor Independence; Audit Quality; Non-Audit Services; Swedish legislation; Stakeholder Perspective; Stakeholder influence.; Revisorers oberoende; revisionskvalité; icke-revisionsrelaterade tjänster; svensk lagstiftning; intressentperspektiv; intressenters inflytande.;

  Sammanfattning : Debatten om revisorns oberoende, revisionskvalité och icke-revisionsrelaterade tjänster har varierande åsikter både i litteratur och samhälle. Studier har ofta fokuserat på interna förhållanden mellan revisorn och företagsklienten vilket utgör agentförhållanden ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsintegration i banksektorn –en fallstudie om SEB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Arens; Daniel Larsson; [2015-06-23]
  Nyckelord :SEB; hållbar bank; hållbarhet inom banksektorn; hållbarhetsintegrering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Banker har en viktig roll i ekonomin och samhället. De har inte enstor direkt miljöpåverkan, dock påverkar de indirekt genom att finansiera och investera iföretag som har miljöpåverkan. Detta har lett till att banker i viss mån tappat samhälletsförtroende. LÄS MER