Sökning: "behandlingsriktlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet behandlingsriktlinjer.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Ldl-sänkande läkemedelsbehandling för hjärtinfarktpatienter - är nuvarande behandlingsriktlinjer rimliga?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Henrik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; LDL; statiner; evolocumab; ezetimib;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Insjuknande i hjärtinfarkt har minskat kraftigt i Sverige de senaste åren men drabbar fortfarande många. Ateroskleros i hjärtats kranskärl är den viktigaste bakomliggande orsaken. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens erfarenhet av att bemöta närstående där hjärt-lungräddning avbrutits i hemmet – en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Niklas Jönsson; Simon Lysell; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; erfarenhet; närstående; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; bemötande; behandlingsstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa drabbas, årligen, ca 275 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärtstopp är ett tillstånd som bedöms av ambulanspersonal enligt fastställda behandlingsriktlinjer. Tillståndet behandlas med hjärt- och lungräddning enligt gällande algoritm för den specifika regionen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av förebyggandeomvårdnadsåtgärder mot trycksår och undernäring : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Cristin Cato; Stefan Ödman; [2018]
  Nyckelord :Experience; malnutrition; patient-safety; pressure ulcer; risk assessment; Erfarenhet; patientsäkerhet; riskbedömning; trycksår; undernäring;

  Sammanfattning : Bakgrund : Det finns ett fastställt samband mellan undernäring och trycksårsutveckling. Förekomsten av undernäring bland patienter inom slutenvården har ökat de senaste åren trots att riskbedömningsinstrument finns i organisationerna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att bedöma patienter inom ambulanssjukvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ylva Tingström Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; ambulanssjukvård; bedömningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården kan bedöma och behandla patienten i hemmet eller på den plats patienten påträffas. Därefter kan patienten hänvisas till lämplig vårdnivå. Sjuksköterskans bedömning baseras på behandlingsriktlinjer, triageringssystemet RETTS samt tidigare erfarenheter. LÄS MER