Sökning: "behandlingsriktlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet behandlingsriktlinjer.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Ldl-sänkande läkemedelsbehandling för hjärtinfarktpatienter - är nuvarande behandlingsriktlinjer rimliga?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Henrik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; LDL; statiner; evolocumab; ezetimib;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Insjuknande i hjärtinfarkt har minskat kraftigt i Sverige de senaste åren men drabbar fortfarande många. Ateroskleros i hjärtats kranskärl är den viktigaste bakomliggande orsaken. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens erfarenhet av att bemöta närstående där hjärt-lungräddning avbrutits i hemmet – en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Niklas Jönsson; Simon Lysell; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; erfarenhet; närstående; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; bemötande; behandlingsstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa drabbas, årligen, ca 275 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärtstopp är ett tillstånd som bedöms av ambulanspersonal enligt fastställda behandlingsriktlinjer. Tillståndet behandlas med hjärt- och lungräddning enligt gällande algoritm för den specifika regionen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av förebyggandeomvårdnadsåtgärder mot trycksår och undernäring : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Cristin Cato; Stefan Ödman; [2018]
  Nyckelord :Experience; malnutrition; patient-safety; pressure ulcer; risk assessment; Erfarenhet; patientsäkerhet; riskbedömning; trycksår; undernäring;

  Sammanfattning : Bakgrund : Det finns ett fastställt samband mellan undernäring och trycksårsutveckling. Förekomsten av undernäring bland patienter inom slutenvården har ökat de senaste åren trots att riskbedömningsinstrument finns i organisationerna. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vid hjärtstopp hos vuxna : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Honsberg; Mattias Öman; [2018]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterskor; hjärtstopp; upplevelser; hjärtlungräddning; närstående;

  Sammanfattning : Plötsliga och oväntade hjärtstopp orsakas till störst del av ischemiska händelser och föregås ofta av en akut hjärtinfarkt. Totalt inträffade det år 2016 cirka 8200 oväntade hjärtstopp och cirka elva procent av de drabbade överlever. LÄS MER