Sökning: "behaviors"

Visar resultat 11 - 15 av 1359 uppsatser innehållade ordet behaviors.

 1. 11. Is knowledge enough? : A qualitative study investigating the knowledge-action gap of environmental science students

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Karlsson; Alexandra Lindström; [2020]
  Nyckelord :Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; behavioral change; climate change; climate psychology; environmental psychology; environmental science; environmental education.; Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; beteendevetenskap; klimatförändringar; klimatpsykologi; miljöpsykologi; miljövetenskap; miljöutbildning.;

  Sammanfattning : In order to slow down, if not stop, climate change, we all need to contribute to reducing our greenhouse gas emissions. This knowledge has been with us for a long time, but nevertheless emissions have not decreased, but rather increased. To understand the reason why we don't act in line with what we know, we need to study behaviors. LÄS MER

 2. 12. Actitudes de un grupo de adolescentes mexicanos hacia el lenguaje inclusivo : Alternativas al masculino genérico

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Valeria Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Grammatical gender; inclusive language; gender neutral language; non-sexist language; Spanish; Mexican teenagers; sociolinguistics; language attitudes.;

  Sammanfattning : Language and culture are deeply intertwined. Language reflects and influences the attitudes, perceptions and behaviors of its users. Therefore, the use of non-sexist language can contribute to achieving gender equality in society. This study focuses on the perceptions of a group of Mexican teenagers towards inclusive language. LÄS MER

 3. 13. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 4. 14. Ungdomars delaktighet och engagemang i samhället i relation till hälsa : En kvaitativ studie som belyser here 4U:s toleransutbildning i förhållande till ungdomars personliga utveckling och delaktighet samt engagemang i samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Bennersand; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; here 4U; kvalitativ studie; personlig utveckling; samhällsengagemang; toleransutbildning;

  Sammanfattning : The risk for an adolescent to develop risk behaviors decrease when he/she feels to be included in and to have an influence on the society. Previous research shows that opportunities for young people to feel involved in the society are limited. Every year, here 4U offers a tolerance-education to young people. LÄS MER

 5. 15. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER