Sökning: "bilden som historia"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden bilden som historia.

 1. 1. Great Zimbabwe as Illustrated : A Discourse Analysis of Today's Representation of the Monument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Frida Furberg Burén; [2020]
  Nyckelord :Great Zimbabwe; Heritage Discourse; Terminology; Colonial Narratives; Romanticism;

  Sammanfattning : This study investigates the current discourses of Great Zimbabwe by analysing traces of colonial terminology within present-day literary illustrations. The aim is to identify western ideas and perspectives still dominant within the discourses and explore its implications. LÄS MER

 2. 2. Vems historia skrivs och undervisas? : En studie om hur romerna beskrivs i den svenska skolan över tid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Charlotta Anjou; [2020]
  Nyckelord :Romer; nationella minoriteter; samhälle; skola; objekt; fenomen; läromedel; undervisning.;

  Sammanfattning : Då romerna har varit en marginaliserad, exkluderad och diskriminerad minoritet i majoritetssamhället Sverige, är studiens syfte att få en bild av hur romerna, beskrivs i den svenska skolan över tid. Studien utgör två olika undersökningar utifrån fenomenologi som teori och metodansats. LÄS MER

 3. 3. I de skiftande identiteternas gränsland - Representationer av "den Andre" i El Cantar de Mio Cid. Text och kontext.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Atterling; [2020]
  Nyckelord :El Cantar; chansons de geste; épica de frontera; orientalism; “den Andre”; politisk kultur; boundary making; muslimer; judar; al-Andalus; första och andra taifa-perioden; El Cid; måttfullhet; hjälteideal; heder; hämnd; fiendebilder.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar ett urval av kulturmöten och representationer av “den Andre” i det episka diktverket El Cantar de Mio Cid. Analysen utgår från en tredelad teoretisk modell som innefattar koncepten orientalism, politisk kultur och boundary making. Metoden close reading används för att i detalj analysera de utvalda episoderna. LÄS MER

 4. 4. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 5. 5. Att berätta med tystnad : En audiovisuell analys av scener ur serien Big Little Lies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jenny Waldemarsson; [2020]
  Nyckelord :Tystnad; ljuddesign; narrativ; filmljud; Chion; subjektivt ljud; Big Little Lies;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få ljud eller tystnad. Genom Michel Chions metod Masking, en form av audiovisuell analys, studerades sex olika scener i serien Big Little Lies, som alla behandlar samma händelse, men från olika perspektiv. LÄS MER