Sökning: "bostadsförsörjningsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet bostadsförsörjningsansvar.

 1. 1. Malmö stads stadsplanering - Hur planeras det för en växande befolkning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lovisa Lindskog; Markus Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Boendeplanering; Bostadsförsörjningsansvar; Nyproduktion; Styrdokument; Policydokument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER

 3. 3. Bostadsbrist trots ökat bostadsbyggande, om ansvar och behov : En fallstudie

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Marcus Borg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder bostadsbrist i Sverige, trots att det återigen byggs bostäder i högt tempo. Flera orsaker kan förklara den stora bostadsbristen. Sveriges befolkning har ökat med 25% den senaste årtionden, delvis till följd av ökad invandring. Samtidigt pågår en fortsatt urbanisering som ökar trycket på bostäder i storstadsregionerna. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frida Olofsson; Lovisa Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :bostadsförsörjning; bostadsförsörjningsansvar; BFL; bostadsbrist; #varskaallabo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. LÄS MER

 5. 5. Bostaden som regional samhällsbyggare : En studie om nyregionalism och hur bostadens regionala roll framställs i bostadsplaneringskommittén

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johanna Salmi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är kommunerna som idag har bostadsförsörjningsansvar och planmonopol. Bostadsbyggandet är således ett kommunalt ansvar, och bostaden kan sägas fungera som en kommunal samhällsbyggare. LÄS MER