Sökning: "bronfenbrenners ekologiska miljömodell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bronfenbrenners ekologiska miljömodell.

 1. 1. Uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd och resursfördelningar i skolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Åsa Brithell; Ehlena Lundberg; [2007]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; pedagogik; specialpedagogik; lärarperspektiv; resurstilldelning; normalitet; avvikelse; inkludering; exkludering; mål att uppnå i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur skolans resurser möter barnens behov. Studien bygger på Foucaults teori om makt som belyser samhällets och lärarnas starka position kring maktutövandet i förhållande till elever och resurser. LÄS MER

 2. 2. "Vi önskar oss bara killgrejor, eller hur?" – ett arbete om könsroller och leksaker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Arvidsson; Eva Hansson; [2007]
  Nyckelord :leksaker; könsroller; läroplan; samspel;

  Sammanfattning : Denna uppsats, "Vi önskar oss bara killgrejor eller hur"? – ett arbete om könsroller och leksaker, skriven av Åsa Arvidsson och Eva Hansson, är baserad på en undersökning som genomförts på två förskolor. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur leksaker uppfattas och behandlas av barn och vuxna. LÄS MER