Sökning: "cell counter"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden cell counter.

 1. 1. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 2. 2. Realtids-PCR för påvisande av plasmidburen ampicillinresistens : Kartläggning av förekomst i vattenisolat från Helge Å, Kristianstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Omar Arponen; [2018]
  Nyckelord :Ampicillinresistens; Realtids-PCR; AmpC;

  Sammanfattning : The antibiotic class β-lactams include drugs such as penicillins, cephalosporines, carbapenems and monobactams which mechanism of action is to inhibit cell-wall synthesis. Bacteria have developed several mechanisms to counter β-lactams. LÄS MER

 3. 3. Electrolysis of chalcopyrite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Regina Nemeth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Copper is one of the most important metals globally, due to its wide application range and excellent chemical properties. Today it is commonly produced from chalcopyrite concentrates by the pyrometallurgical route with high emissions of greenhouse gasses. LÄS MER

 4. 4. Photoelectrochemical Water-Splitting using 3C-SiC

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Halvledarmaterial

  Författare :Pontus Höjer; [2017]
  Nyckelord :Silicon carbide; 3C-SiC; photoelectrochemical water-splitting; PEC; co-catalyst; ohmic contact;

  Sammanfattning : In 1972 Fujishima and Honda conceptualised a photoelectrochemical cell for hydrogen generation via PEC water splitting. Hydrogen as a clean energy carrier provides environmentally friendly energy storage solutions or can fuel certain applications. LÄS MER

 5. 5. Reduktion av mikroorganismer i diskmaskiner  med vattenånga.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dennis Johansson; [2017]
  Nyckelord :Diskmaskin; vattenånga; bakteriereduktion;

  Sammanfattning : Bacteria are a type of microorganism that causes several kinds of problems in dishwashers, one problem being that the bacteria create strong and difficult smells. Bacteria arise from the fact that food residue on the dirt tray serves as nutrition for the bacteria for a long time. LÄS MER