Sökning: "cell counter"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden cell counter.

 1. 1. Effect of Dextrans on Cryopreservation of Human Spermatozoa

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :FIE BARBARA Nordskov Harder; [2019]
  Nyckelord :Dextran;

  Sammanfattning : Cryopreservation is a process where a sample, e.g. cells or tissue, is preserved by cooling to sub-zero temperatures, usually -196°C. Upon freezing these materials, ice crystals form, which eventually results in cell death. LÄS MER

 2. 2. Sodium trapping in aluminium current collectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Ville Nyström; [2019]
  Nyckelord :Na; sodium; trapping; current collector; Al; aluminium; glyme; diglyme;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to establish if sodium is trapped in aluminium current collectors, which in turn could affect the capacity fade in sodium-ion battery systems. In the case of lithium-ion batteries, previous studies have shown that a trapping mechanism, where lithium diffuses through the active material and current collectors, can explain the capacity fade observed for several systems. LÄS MER

 3. 3. Optimising IPTG and Lactose Induction of Recombinant Expression with Flow-based Online Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Balder Werin; [2019]
  Nyckelord :IPTG; Lactose; Induction; Recombinant expression; Flow injection analysis; TnBgl3B; Online analysis; Cultivation; Enzymatic assay; Flow-based; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The induction of recombinant expression in bioprocesses is associated with high costs, but still suffers from unoptimised standard procedures with high use of IPTG. A flow-based online method for enzymatic analysis of recombinant expression in E. LÄS MER

 4. 4. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 5. 5. Realtids-PCR för påvisande av plasmidburen ampicillinresistens : Kartläggning av förekomst i vattenisolat från Helge Å, Kristianstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Omar Arponen; [2018]
  Nyckelord :Ampicillinresistens; Realtids-PCR; AmpC;

  Sammanfattning : The antibiotic class β-lactams include drugs such as penicillins, cephalosporines, carbapenems and monobactams which mechanism of action is to inhibit cell-wall synthesis. Bacteria have developed several mechanisms to counter β-lactams. LÄS MER