Sökning: "consumer sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade orden consumer sustainability.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Mortgage Information and Consumer Understanding : A Study of Swedish Banks

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Andersson; Ludvig Borges Månsson; [2024]
  Nyckelord :Mortgage; communication; banks; financial sustainability; consumer behavior; CSR;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine and see how communication betweenbank and customer in the Swedish mortgage market is processed. Several theoriesthat have been used in this study highlight how consumers think when they makefinancial decisions. LÄS MER

 3. 3. Influerad av influencers : En kvalitativ studie om unga kvinnors syn på influencers kommunikation på sociala medieplattformar med fokus på impulsköp och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Lundberg; Ida Malmberg; [2024]
  Nyckelord :Influencer; impulse buying; fast fashion; environmental awareness; marketing communication; Influencer; impulsköp; snabbmode; miljömedvetenhet; marknadskommunikation.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how young female students aged 20–25 perceive influencer marketing communication on social media and its correlation with their impulsive purchases within the fast fashion industry. The study involves eight interviews to gain an understanding of these consumers' behavior during impulse purchases. LÄS MER

 4. 4. Coverage increase in a plant-based BB cream formulation with natural pigments

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Leelou Zoé Billot; [2024]
  Nyckelord :BB cream; Coffee; Coverage; Formulation; KAFFAGE®; BB cream; kaffe; täckning; formulering; KAFFAGE®;

  Sammanfattning : Kaffe Bueno, ett bioteknologiskt start-up-företag dedikerat till framsteg inom naturliga och gröna produkter, fokuserar på att utnyttja den outnyttjade potentialen hos kaffebiprodukter genom grön kemi och bioteknik. Då endast 1% av kaffet används för bryggning, extraherar företaget lösliga och olösliga produkter genom en uppdelning mellan ett oljeutvinning och ett efterföljande vattenuttag, vilket bidrar till att sänka CO2-utsläppen per värde och en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Trust, Loyalty and Price Value on Purchase Intentions for Consumer Durables in Sri Lanka and Pakistan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fahad Ayub; Buddika Mantilake; [2024]
  Nyckelord :Purchase Intentions; Consumer Durables; Trust; Loyalty; Price Value; Sri Lanka; Pakistan;

  Sammanfattning : This thesis investigates the nuanced factors influencing purchase intention and loyalty within the consumer durables markets of Sri Lanka and Pakistan. The study focus its attention on the trust and price value as main ingredients for purchase intention and loyalty while focusing on other environmental factors affecting consumer decision making efforts. LÄS MER