Sökning: "corporate cultures"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden corporate cultures.

 1. 1. Cash greens everything around me? Identifying key barriers and drivers for advancing low-carbon investments in Denmark’s finance industry and evaluating the transition efforts of the industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Rasmus Bjerring Larsen; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Sustainable Finance; Climate Investing; Institutional Investors; Corporate Organisational Change.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Meeting international climate goals require a major reallocation of global investment portfolios. However, in 2016, 74%. of all assets under management were still socially and environmentally unchecked. LÄS MER

 2. 2. ”Tvingas gör man ju inte så ofta i Svenska kyrkan” : Organisationskultur, informationskultur och digitalt långtidsbevarande i en komplex organisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Staffi Lontos; [2019]
  Nyckelord :Archive; Digital preservation; Church archives; Corporate culture; Information behavior; arkiv; digitala arkiv; kyrkliga arkiv; organisationskultur; informationsbeteende;

  Sammanfattning : This thesis investigates the organization culture and information culture in the archives of the Lutheran Church of Sweden. The church is the largest Christian denomination in Sweden. Since the year 2000 it is no longer a state church, though some legal, economic and even mental bonds to the state still exist. LÄS MER

 3. 3. Driving organisational culture change for sustainability. Employee engagement as means to fully embed sustainability into organisations

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anamaria Vargas; Pietro Antonio Negro; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; employee engagement; organisational culture; organisational culture change; bottom-up approach; top-down approach; adaptive leadership; transactional leadership; transformational leadership;

  Sammanfattning : When integrating sustainability, companies are often overlooking the changes needed in their organisational culture. This hinders organisations’ core business to efficiently embed sustainability and dooms corporate sustainability initiatives to be superficial. LÄS MER

 4. 4. Kulturens modererande effekter på sambandet mellan CSR och CFP : En kvantitativ studie av 3230 börsnoterade företag från 46 olika länder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ferdous Foroughi; Shabab Hasan; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; corporate social performance; corporate financial performance; national culture; Hofstede’s cultural dimension theory.; Corporate social responsibility; corporate social performance; corporate financial performance; nationell kultur; Hofstedes kulturdimensionsteori;

  Sammanfattning : Titel: Kulturens modererande effekter på sambandet mellan CSR och CFP Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Ferdous Foroughi och Shabab Hasan Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 - juni Syfte: Företagens sociala ansvar (CSR) har utvecklats till ett viktigt ämne både för företag och dess intressenter. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring i mindre familjeföretag : En kvalitativ fallstudie kring hur överföring av kunskap sker i mindre familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Dzenita Dzelepovic; Samra Malagic; Sebastian Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Family business; SECI-model; Competence; Kunskapsöverföring; Familjeföretag; SECI-modellen; Kompetens;

  Sammanfattning : Det finns idag en utbredd förståelse för att företagets inneboende kunskap och kompetens utgör en allt viktigare roll för att kunna möta framtida utmaningar. Att utveckla kompetens och utbyta kunskap kan därför ses som centralt i de flesta företag, men detta framhävs som än mer betydelsefullt i familjeföretag eftersom kompetensen är direkt nödvändig för dess framtida överlevnad och utveckling. LÄS MER