Sökning: "csr industry"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden csr industry.

 1. 1. Web agencies adaption of accessible web directives

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Stina Björnberg; Albin Johansson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; webb; webbdesign; webbutveckling;

  Sammanfattning : Digital divisions are getting smaller in Sweden which makes the range of users wider than ever before. This results in higher expectations and requirements on web in order to be sufficient for everyone. LÄS MER

 2. 2. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER

 4. 4. “Man startar väl inte ett kaffeföretag för att rädda miljön” : En studie om Generation Y:s attityder och åsikter på kaffeproducenters CSR-arbete och CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elin Reutermo; Mathilda Axelsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSR-communication; Triple Bottom Line; stakeholder theory; Generation Y;

  Sammanfattning : The coffee industry affects both people and the environment in a negative way, which is an aspect coffee producers are forced to relate to. Today, more and more organizations are involved in CSR and communication about CSR. LÄS MER

 5. 5. CEPs effekt på FP i fossila bränsleintensiva företag: Påverkas relationen om företaget har en CSR-kommitté? : En kvantitativ studie av 827 publika globala bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hohenthal; Edvard Setterberg; [2019]
  Nyckelord :CEP; FP; Fossil fuel firms; CSR committee; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view; CEP; FP; Fossila bränsleintensiva företag; CSR-kommitté; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens miljömässiga ansvar har blivit en allt mer central fråga för företagets intressenter. Tidigare studier som har behandlat relationen mellan Corporate Environmental Performance CEP och Financial Performance FP har resulterat i varierande utfall. LÄS MER