Sökning: "dödis"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet dödis.

 1. 1. A sedimentological study on the formation of a hummocky moraine at Törnåkra in Småland, southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Gunnlaugur Brjánn Thorbergsson ; [2011]
  Nyckelord :smältvatten; kullformad moränterräng; glaciär; diamikton; dödis; Törnåkra; melt water; hummocky moraine; glacier; diamict; dead ice; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A detailed sedimentological study was made on a section along the side of a moraine hummock at Törnåkra in Småland, south Sweden. Two sedimentary units, A and B, were identified, based on their sediment characteristics. LÄS MER

 2. 2. Late Weichselian glacial and geomorphological reconstruction of South-Western Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kilian Barth; [2011]
  Nyckelord :Trelleborg; Vellinge; ice stream; Scania; ice lobe; late Weichselian; Malmö; Skåne; Weichsel; Söderslätt; Backlandskapet; isström ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study was carried out to deliver new insight into the late Weichselian landscape development of South Western Scania and to make regional scale glaciation models of South-Western Scandinavia more accurate. The goal of this study is to find out how the latest ice advances affected the study area. LÄS MER

 3. 3. Lövestads åsar : en isälvsavlagring bildad vid inlandsisens kant i Weichsels slutskede

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ingrid Flodhammar; [2011]
  Nyckelord :Lövestad; åsar; isälvsmaterial; Skåne; nedisningshistoria; glaciofluvial deposit; esker; Scania; history of Weichselian; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Lövestad ridges are a glaciofluvial deposit located in south eastern Scania. The deposits and how they were formed have been studied. LÄS MER

 4. 4. Glacifluviala avlagrings- och erosionsformer i sydöstra Skåne : en sedimentologisk och geomorfologisk undersökning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kerstin Florén; Mona Ohlsson; [2006]
  Nyckelord :glacialmorfologi; geografi; naturgeografi; Skåne; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Då den senaste landisen smälte av från Skåne skapades komplicerade landformer som gör det mycket svårt att tolka isens rörelser. Sedan mitten av 1800-talet har forskningen pågått för att finna lösningen på dessa. Huvudsakligen har former som skapats direkt av landisen studerats. LÄS MER

 5. 5. A stratigraphic study of a coastal section through a Late Weichselian kettle hole basin at Ålabodarna, western Skåne, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jessica Oster; [2004]
  Nyckelord :geography; geology; stratigraphy; Ålabodarna; Skåne; Sweden; Late Weichselian; kettle hole basin; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: En undersökning har utförts av sediment avsatta i en liten sjöbassäng som exponerats i kustklinten vid Ålabodarna i västra Skåne. Undersökningen har bidragit med betydelsefull information om vegetationens ankomst till och expansion i området. LÄS MER