Sökning: "dan andersson"

Visar resultat 11 - 15 av 30 uppsatser innehållade orden dan andersson.

 1. 11. Nærvær i fiktionen som analysemetode

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Kenny Andersson; [2013]
  Nyckelord :narratologi; tekstanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denne opgave har til formål at afprøve en model undersøge fortællerens troværdighed i forhold til det fortalte og det øvrige stof som en skønlitterær tekst består af.... LÄS MER

 2. 12. Effektmåling i socialt arbejde - et casestudie af anvendelsen af effektmålingsredskabet Forandringskompasset på hjemløseområdet i Københavns Kommune

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Signe Groth Andersson; [2013]
  Nyckelord :Effektmåling; Resultatstyring; Socialt arbejde; New Public Management; Pragram teori; Professionalisme; Outcome measurement; Social work; Program theory; Professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Measuring results and outcome in social work: A casestudy on the application of the outcome measurement tool Forandringskompasset in the homelessness services in the municipality of Copenhagen [translated title] The aim of this study was to examine how New Public Management inspired outcome measurement tools is applied and understood by respectively the administrative management and the professionals in a public social work organisation. More specifically, the aim was to identify what different sets of logic they each represented and what unintended adverse processes and outcomes they gave rise to. LÄS MER

 3. 13. Den tysta berättelsen : Om sociala symbolhandlingar och narrativ ambivalens i Dan Anderssons Chi-mo-ka-ma

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Fredrik Ilberg; [2013]
  Nyckelord :Ideologem; social symbolhandling; Dan Andersson; Chi-mo-ka-ma;

  Sammanfattning : I uppsaten analyseras skrävlets narrativa och ideologiska implikationer i enlighet med det Jameson kallar social symbolhandling i Dan Anderssons Amerika-skildring Chi-mo-ka-ma från 1920. Här noteras textens antitetiska relation till den billiga läsning som den vanligtvis vänsterradikale Andersson beskrev boken som i brev till Bonniers, liksom till populära eller reifierade genremarkörer och den ideologi som denna konsumtionskultur är ett uttryck för. LÄS MER

 4. 14. Implementation av prototyp för inomhuspositionering

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Dan Andersson; [2013]
  Nyckelord :nfc; near field communication; positionering; inomhus; wlan; location-based service; android; flexkontor; nfc; near field communication; positioning; indoor; wlan; location-based service; android; flex-office;

  Sammanfattning : Utveckling av teknik skapar ständigt nya möjligheter men innebär också stora förändringar för företag och organisationer. Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer, mobilkommunikation och molnteknik gör det möjligt idag att inte längre vara bunden av tid, plats eller en enhet för att kunna arbeta. LÄS MER

 5. 15. "Trött på vithet". Intersektionalitet i Dan Anderssons Kolarhistorier och Chi-mo-ka-ma

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Therese Svensson; [2012-11-20]
  Nyckelord :Dan Andersson; existential phenomenology; intersectionality; intersektionalitet; whiteness studies; working-class literature;

  Sammanfattning : Although Dan Andersson (1888-1920) is considered perhaps the most important of the early Swedish workingclassauthors, there has not been much research on his work. Through a perspective based on critical whitenessstudies, intersectionality and existential phenomenology, this thesis performs a close reading of Andersson’sKolarhistorier (1914) and Chi-mo-ka-ma (1920) in order to map the discursive formations of whiteness andblackness in the texts, as well as to expose how these formations interrelate with that of humanhood. LÄS MER