Sökning: "den rena relationen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden den rena relationen.

 1. 1. Real spaces through mental places : an intuitive design process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Patrik Wallin; [2019]
  Nyckelord :design; design methodology; place; interpretation;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate different views on design and design methodology in order to understand a conflict that I have experienced during my time as a student on the landscape architecture program. Looking at how we work with design in our studio courses, there seem to be a belief that design should come from a place and that gathering information about a place is therefore necessary as a starting-point in order to understand a design problem. LÄS MER

 2. 2. För kärlekens skull : En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar och upplevelser av kärleksrelationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Lindfeldt; Beatrice Onn; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; kärlek; den rena relationen;

  Sammanfattning : I samband med samhällsförändringarna från traditionella samhällen till moderna ställs individer inför möjligheten att välja vilka liv de ska leva. Denna valmöjlighet är ett kännetecken för moderniteten och avspeglas även i människors kärleksliv. LÄS MER

 3. 3. Kärlekens tid har bevarat dess längtan : en hermeneutisk studie om kärleksrelationen i det senmoderna samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Bejermyr; [2017]
  Nyckelord :senmodernitet; långvariga äktenskap; hållbar kärleksrelation; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur den hållbara kärleksrelationen i det senmoderna samhället ser ut. Hållbar kärlek är ett fascinerande fenomen under senmoderniteten som generellt präglas av individualisering med utbredd relationell rörlighet. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten på en hemodialysmottagning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Anetoft; Hanna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Relation; Hemodialys; Sjuksköterska; Patient; Omvårdnad;

  Sammanfattning : BakgrundNjursvikt är en kronisk sjukdom som ofta leder till dialysbehandling. Dialys är en livsviktig behandling då njurarna aldrig kan återfå fullständig funktion av att rena, reglera och producera blodet efter insjuknande i njursvikt. LÄS MER

 5. 5. Gamla Stan: Relationen mellan turismverksamhet och kulturskydd i en historisk stadskärna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Catherine Duras; Yrsa Ahlbom; [2012]
  Nyckelord :Samverkan samarbete; anpassning planering; kulturarv; kulturmiljö; kulturmiljövård; tnstitutionell verksamhet; turismverksamhet; aktörer;

  Sammanfattning : Syfte: denna uppsats ämnar studera relationen mellan turismverksamhet och kulturskydd i en kulturhistorisk destination som Gamla stan. Studiens fokus ligger i att undersöka hur samarbete och samverkan mellan myndigheter och turismaktörer ser ut, och vilka begränsningar det finns för turismen gällande aspekter som planering och anpassning. LÄS MER