Sökning: "dietary assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden dietary assessment.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ida Escudero Saukko; [2018]
  Nyckelord :medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Sammanfattning : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. LÄS MER

 3. 3. Poweranalys : bestämmelse av urvalsstorlek genom linjära mixade modeller och ANOVA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Malik Hammi; Ahmet Hakan Akdeve; [2018]
  Nyckelord :Statistics; Power analysis; ANOVA; Mixed models; Statistik; Poweranalys; ANOVA; Variansanalys; Mixade modeller;

  Sammanfattning : In research where experiments on humans and animals is performed, it is in advance important to determine how many observations that is needed in a study to detect any effects in groups and to save time and costs. This could be examined by power analysis, in order to determine a sample size which is enough to detect any effects in a study, a so called “power”. LÄS MER

 4. 4. Undernäring och ordination av energi- och proteinrik kost till äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefin Henriksson; Anna Petersson; [2017]
  Nyckelord :Undernäring; äldre; Mini Nutritional Assessment; energi- och proteinrik kost; särskilt boende;

  Sammanfattning : Background: Malnutrition occurs in almost one-fifth of the elderly in nursing homes. Malnutrition may contribute to problems such as impaired immune system, impaired healing, decreased lung and muscle function, as well as prolonged care in hospitals and increased mortality. LÄS MER

 5. 5. WELL-certifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Ann Thilderkvist; Vera Rytter; [2017]
  Nyckelord :inomhusmiljö; well; miljöcertifiering; fastighetsbolag; kontor; välmående; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Green building certification has had major impact on commercial real estate in recent years. The most common certification systems in Sweden are Miljöbyggnad, LEED, BREEAM and GreenBuilding. The purpose of these is to create buildings that are environmentally sustainable. The systems manage indoor environment to varying degrees. LÄS MER