Sökning: "distriktssköterska blodtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden distriktssköterska blodtryck.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor gällande övervikt och fetma : En Fenomenografisk enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jannice Larsson; Sanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :Distriktssköterska; fetma; hälsosamtal; levnadsvanor; primärvård och övervikt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av hälsosamtal avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt eller fetma.Metod: En empirisk studie med kvalitativ ansats utfördes via enkätfrågor som var beskrivande med öppna svarsalternativ. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av samtal med patienter, med hypertoni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Charlotta Karlsson; Susanne Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Dialogue; district nurse; hypertension; physical activity; qualitative.; Dialog; distriktssköterska; fysisk aktivitet; hypertoni; kvalitativ.;

  Sammanfattning : Hypertension is one of the most common reasons for visiting primary care. It is one of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease, suffering and death. Lifestyle change, such as increased physical activity is the foundation of treatment of hypertension. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av distriktssköterskors användning av hemblodtryck i sitt arbete : -en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Bodil Gebart-Sandström; Monica Forslund; [2014]
  Nyckelord :hemblodtryck; distriktssköterska; riktlinjer; kvantitativ; enkätstudie; primärvård;

  Sammanfattning : Syfte. Att kartlägga distriktssköterskors användning av hemblodtrycksmätning (HBTM) i sitt arbete.Bakgrund. HBTM förbättrar personens kontroll över sitt blodtryck och stärker personens empowerment och delaktighet i sin vård. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av vad som främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lisbeth Persson; Ann-Charlotte Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :compliance; counselling; health promotion; hypertension care; lifestyle changes; följsamhet; hälsofrämjande; högt blodtryck; livsstilsförändringar; rådgivning;

  Sammanfattning : Högt blodtryck är en global välfärdssjukdom som ökar i frekvens. Levnadsvanor har stor betydelse för att en individ skall utveckla högt blodtryck. Livsstilsförändringar skall vara den inledande behandlingen, vid högt blodtryck. För att förändra livsstilen behövs utbildning och rådgivning samt motiverande samtal. LÄS MER

 5. 5. DISTRIKTSSKÖTERSKORS HÄLSOFRÄMJANDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID HYPERTONI : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Hefner; Lina Karlsson; [2013]
  Nyckelord :district nurse; high blood pressure; hypertension; health promotion; nursing intervention; literature study; distriktssköterska; högt blodtryck; hypertoni; hälsofrämjande; omvårdnadsåtgärd; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Hypertoni är en folksjukdom som drabbar en femtedel av den svenska befolkningen. Orsaker till hypertoni kan vara livsstilsrelaterade, som stress, övervikt eller fysisk inaktivitet. Distriktssköterskor har som uppdrag att kontrollera patienters blodtryck, ge stöd och rådgivning till förändrad livsstil. LÄS MER