Sökning: "eating phobia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden eating phobia.

 1. 1. Hur upplever tonåringar och unga vuxna med ätsörningar att livskvaliteten påverkas? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Brander Lund; [2015]
  Nyckelord :eating disorders; quality of life; adolescent; young adult; ätstörningar; livskvalitet; ungdomar; unga vuxna;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans arbete innebär att kunna ge en bra vård till människor med olika typer av etnisk bakgrund, tro och värderingar. Ätstörning är ett tillstånd av psykisk ohälsa där den drabbade har utvecklat vad som kan likna en fobi för normal kroppsvikt. LÄS MER

 2. 2. Orthorexia nervosa - en tickande bomb? Att leva ohälsosamt hälsosamt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Helgesson; Marie Widegren; [2010-07-01]
  Nyckelord :Eating disorders; attitude of health; orthorexia nervosa; well-being; nurs*; suffering; care*; daily life; eating phobia; anorexia nervosa; restrained eating and eating behaviour;

  Sammanfattning : Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- ochsjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. Iförlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. LÄS MER

 3. 3. Orthorexia nervosa - en tickande bomb?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Helgesson; Marie Widegren; [2010-04-26]
  Nyckelord :Eating disorders; attitude of health; orthorexia nervosa; well-being; nurse; suffering; care; daily life; eating phobia; anorexia nervosa; restrained eating and eating behaviour.;

  Sammanfattning : Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- och sjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. I förlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. LÄS MER