Sökning: "effect reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden effect reklam.

 1. 1. Retuschering och dess effekt på köplust : En kvantitativ studie om retuschering kopplat till köplust och konsumentens gräns för vilken typ av retuschering som är accepterat i reklamsammanhang.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emelie Svensson; [2023]
  Nyckelord :Retuschering; köplust; reklam; filter.;

  Sammanfattning : Att manipulera och retuschera bilder har gjorts länge och i samband med att digitaliseringen utvecklats och mediekonsumtionen ökat har ytterligare manipuleringsverktyg dykt upp. Problematiken med verktygen ligger i att de används i reklambilder vilket egentligen ska ge en äkta bild av sanningen. LÄS MER

 2. 2. Consumer Perception of Sustainability : A cross-cultural study of green advertisement in the automobile industry between Japanese and Swedish consumers.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vanessa Nagaoka; [2023]
  Nyckelord :Green advertisement; consumer perception; intercultural communication; automobile industry; sustainability awareness; Grön reklam; konsumentuppfattning; interkulturell kommunikation; bilindustrin; hållbarhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : As sustainability becomes a pressing issue, companies are increasingly adopting green advertising strategies to promote their products and increase consumer awareness. However, the effectiveness of these advertisements across different cultural backgrounds are often overlooked. LÄS MER

 3. 3. Provokativ marknadsföring : En studie om unga vuxnas attityder gentemot provokativ marknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Shrivan Mato; Jennifer Orrgårde; [2023]
  Nyckelord :Provocative marketing; Influencer; Word of mouth; eWOM; social media; shocking marketing; young adult’s attitudes; Provokativ marknadsföring; Influenser; Word of mouth; eWOM; Sociala medier; Chockerande marknadsföring; unga vuxnas attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund Digitaliseringen har kommit långt och samhället behöver anpassa sig efter dess utveckling. Idagsläget finns det olika typer av reklam som framhävs på olika sätt. På 1990-talet användes provokativ marknadsföring på ett annat sätt i jämförelse med dagsläget. LÄS MER

 4. 4. “Big brother sees you” : A qualitative study on users’ experiences with targeted advertising on Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marwa Ali; Mikaela Hollgren; [2022]
  Nyckelord :Targeted advertising; privacy; Facebook; big brother effect; panopticon; Riktad reklam; integritet; Facebook; big brother effekten; panopticon;

  Sammanfattning : As a consequence of the exposure of scandals involving targeted advertising and data collection, privacy concerns have arisen among users of social media, in particular Facebook. Previous research studies demonstrate that consumers have little knowledge about online behavioural advertising and hold misconceptions about it. LÄS MER

 5. 5. Brand awareness på sociala medier genom influencer marketing : En kvalitativ studie om hur kända företag på sociala medier arbetar med influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnea Brolin; Isabelle Chamoun; [2022]
  Nyckelord :Brand equity; Opinion leader; Influencer marketing; The match-up effect; Brand equity; Opinion leader; Influencer marketing; The match-up effect;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring på sociala medier är ett modernt fenomen inom markandsföringsvärlden och ett koncept som företag kan skapa ökad brand awareness genom (Adebanjo & Michaelides, 2010; O’Reilly, 2005). Influencer marketing kommer från celebrity brand endorsing, användning av kända personer i reklam för företag. LÄS MER