Sökning: "egenvårdskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet egenvårdskrav.

 1. 1. Livet är en dosfråga : Ett liv med insulinpump ur ett föräldraperspektiv: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Birkeros; Malin Rådström; [2018]
  Nyckelord :Insulin infusion system; Parents; Experiences; Diabetes mellitus type 1; Insulinpump; Föräldrar; Upplevelser; Diabetes mellitus typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som kräver daglig insulinadministrering. När ett barn behandlas med insulinpump ställs höga egenvårdskrav och föräldrarnas involvering är stor. Sjuksköterskan ansvarar för att utbilda och stötta föräldrarna i egenvård och behandling. LÄS MER

 2. 2. “Min enda utväg var att ta en aktiv roll” – hanteringsstrategier hos personer med egentlig depression

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ragnhild Schmidt; Sara Thulin; [2016-01-11]
  Nyckelord :egentlig depression; hanteringsstrategier; omvårdnad; egenvård; hanteringsstrategier; omvårdnad; egenvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Depression är den sammantaget största orsaken till arbetsoförmåga globalt. I Sverige har mellan fyra och tio procent av den vuxna befolkningen en pågående depression. Det är en sjukdom som påverkar hela människan; både tankar, känslor, beteenden och den fysiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i relation till egenvård vid typ-2 diabetes : En systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carina Eriksson; Marie-Louise Öbrell; [2010]
  Nyckelord :egenvård; livstil; typ-2 diabetes mellitus; utbildning vårdpersonalens betydelse;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudies syfte var att identifiera och evidensgradera de omvårdnadsåtgärder med vilka sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes typ-2 till egenvård. De 27 utvalda artiklarna, som svarade mot uppsatsens syfte, söktes från databaserna Cinahl, [email protected], Medline och PubMed. LÄS MER

 4. 4. Icke-följsamhet vid diabetes mellitus : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Magnus Weland; Malin Candell; [2010]
  Nyckelord :adherence; barrier*; diabetes; non-compliance; empowerment; patient education; patient-empowerment; patient-provider-communication; self-efficacy; shared care; social support; social network;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva vad personer med diabetes anser inverka på deras möjlighet och vilja att följa egenvårdsråd (patientperspektivet) och att beskriva omvård-nad som stöder följsamhet (sjukvårdsperspektivet). Studien har genomförts som en litteratur-studie. LÄS MER

 5. 5. Egenvård hos patienter med kronisk/långvarig njursvikt. Svårigheter och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Margaretha Landh; Linda Westberg; [2010]
  Nyckelord :dialys; kronisk långvarig njursvikt; egenvård; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Människor som drabbas av kronisk/långvarig njursvikt i Sverige kan erbjudas olika behandlingsmöjligheter. Behandlingen innefattar många olika delar såsom diet, vätskeföreskrifter, medicinering och dialysbehandlingar. LÄS MER