Sökning: "emotional perception"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden emotional perception.

 1. 1. Do fathers care? Examining caring experiences of Ugandan transnational fathers in Gothenburg Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rogers Mpaata; [2021-02-25]
  Nyckelord :fatherhood; perceptions; transnational; caring; children;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to explore caring experiences of transnational Ugandan fathers in Gothenburg Sweden based on their caring lived realities taking in account of their understanding of care. The aims of the study are to examine the perception and interpretation of childcaring by transnational fathers, analyse ways in which fathers were able to put their perceptions into practice and resource mechanisms that have facilitated their dealing with feelings of imperfection in child caring. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 3. 3. Statistics and Machine Learning for Classification of Emotional and Semantic Content of EEG

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Oskar Keding; David Ohlin; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; machine; learning; neural; network; statistics; EEG; emotion; semantic; emotional; signal; processing; reassignment; time-frequency; spectrogram; brain processing; bci; CNN; convolutional; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Interpreting EEG measurements is of great relevance, both for developing underlying neuroscientific theory and improving existing applications. In this study, two networks with different approaches to time-frequency analysis and feature selection are compared on simulated and real data for semantic and emotional perception. LÄS MER

 4. 4. Emojis, brobyggare mellan människor eller bara onödigt grafiskt element? : En användarstudie om emojis betydelse för textad digital kommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dennis Lithander; Frida Hylin; [2021]
  Nyckelord :Emojis; chat communication; demography; visual communication; platforms; Emojis; chattkommunikation; demografi; visuell kommunikation; plattformar;

  Sammanfattning : Emojis anses av många vara en viktig komponent för att ge digitala konversationer en känslomässig nyansering och bidrar med tonalitet. Användning och uppfattning av dessa symboler kan variera och i denna uppsats undersöker vi om detta beror på ålder, emojis design eller om det påverkas av andra faktorer. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med cancer : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Bengtsson; Frida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse; patient with cancer; perception; Kommunikation; patient med cancer; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter med cancer upplever fysiska, psykiska och sociala problem och därför behöver ett bra stöd från sjuksköterskorna. Att arbeta med patienter som har cancer kan dock vara en tung belastning för sjuksköterskorna och kommunikationen kan påverkas av olika faktorer. LÄS MER