Sökning: "eu demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden eu demokrati.

 1. 1. Vart är EU på väg? - En kritisk analys av demokratin och det demokratiska underskottet i EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Demokrati; Demokratiskt underskott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Titeln på min uppsats är: Vart är EU på väg? Det är en befogad fråga i dessa tider eftersom unionen ifrågasätts alltmer. Diskussionen angående EU:s demokratinivå och dess demokratiska underskott har aktualiserats ytterligare under 2017 då Storbritannien begärde utträde ur unionen. LÄS MER

 2. 2. Går det att lita på politikers vallöften? : En kvalitativ studie om hur väl de svenska partierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna uppfyller sina vallöften i EU-valet år 2009.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Wigelius Elin; [2017]
  Nyckelord :Vallöften; EU-val; Demokratiskt underskott; Kristdemokraterna; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : EU förknippas ofta med en svag relation mellan väljare och valda politiker, samtidigt som att EU forskare har en diskussion kring huruvida organisationen kännetecknas av bristande demokrati. Brutna vallöften är främsta orsaken till minskat förtroende för politiker och således en försvagad demokrati. LÄS MER

 3. 3. Tillit till Polisen : Individuella, Sociala eller Institutionella förklaringsfaktorer i de nordiska länderna och EU's medlemsländer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Victor Andersson; [2017]
  Nyckelord :tillit; polisen; individuella; sociala; institutionella;

  Sammanfattning : Polisen ar den organisation som i fredstider har mandat att uppratthalla ordningen i samhallet. Vad som paverkar tilliten till polisen ar viktigt att veta eftersom okad tillit ger polisen okade mojligheter att bekampa brott. LÄS MER

 4. 4. Seger för friheten! : en kvalitativ studie om svenska kvällstidningars rapportering om Storbritanniens EU-val 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :Kosmopolitism; EU; Brexit; demokrati; medielogik och dagordningsteorin; Science General;

  Sammanfattning : Den 24 juni 2016 kom resultatet av britternas deltagande vid valet som handlade om britterna ville att deras land skulle stanna eller lämna den Europeiska unionen. Valresultatet visade att det skulle bli en så kallad Brexit och Storbritannien kommer därför bli det första land som lämnar unionen. LÄS MER

 5. 5. Tre miljöorganisationers lobbyingarbete i EU : Hur Världsnaturfonden WWF, Greenpeace Sverige och Jordens Vänner ser på sina förutsättningar att påverka EU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amanda Lindblad; Rebecca Moyo; [2017]
  Nyckelord :environmental organizations; resources; lobbying; EU; democracy; miljöorganisationer; förutsättningar; lobbying; EU; demokrati;

  Sammanfattning : The main purpose of our thesis is to describe how Swedish environmental organizations view their resources for lobbying towards the environmental and climate politics of the European Union (EU). Furthermore, we intend to describe how the Swedish environmental organizations lobby towards the EU, and what their views are on lobbying as a democratic method to influence politics. LÄS MER