Sökning: "examensarbete ämneslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden examensarbete ämneslärare.

 1. 1. Inkludering i religionskunskap : Metoder som ökar elevers inkludering i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Nour Alghoul; Mahdi Alshaer; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; gemenskap; religionskunskap; undervisning; interkulturellt; delaktighet; elevberättelser;

  Sammanfattning : I detta examensarbete fokuserar vi på lärarna som undervisar i religionskunskap. Målet med arbetet är att vi skall få en större förståelse för hur lärarna arbetar med inkludering samt att vi skall motivera fler lärare till att arbeta med inkludering i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Interkulturalitet i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hannes Reventlid; Dayana Klemedsson Sotomayor; [2022]
  Nyckelord :Interkulturalitet; mångkulturalitet; undervisning; religionskunskap;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med att skapa en meningsfull undervisning utifrån ett interkulturellt perspektiv i religionskunskap. Vårt intresse för det interkulturella perspektivet grundar sig i en strävan att förstå hur vi som människor kan få en större förståelse för varandra. LÄS MER

 3. 3. Sensorisk och social påverkan : - autistiska ungdomars skolupplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Erika Elgaard; [2022]
  Nyckelord :Autism; sensory effect; school enviroment; social effect; stigma; adolescent; Autism; Sensorisk påverkan; Skolmiljö; Social påverkan; Stigma; Ungdom;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Elgaard, Erika (2022). Sensorisk och social påverkan - autistiska ungdomars skolupplevelser.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mirzet Mujkanovic; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; inkluderande undervisning; inkludering; interkulturellt förhållningssätt; likvärdighet;

  Sammanfattning : Följande examensarbete undersöker lärares upplevelser av inkludering i religionsundervisning. Undersökningen baseras på kvalitativ studie, i form av intervjuer med tre ämneslärare som har religion som sitt huvudämne. Studien har sin grund i vetenskapsteorin fenomenologi, som intresserar sig för människors upplevelser. LÄS MER

 5. 5. (O)sökt : Svensklärare på gymnasiet om digital informationssökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Christine Wellander; Ella Karlsson Brottare; [2021]
  Nyckelord :Digital informationssökning; stöttning; IPS-I; svensklärare; sökkritik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur svensklärare på gymnasiet resonerar om digital informationssökning och hur digital informationssökning inkluderas i deras undervisning. I styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras strävan efter livslångt lärande och delaktighet i det demokratiska samhället. LÄS MER