Sökning: "exempel på artiklar"

Visar resultat 16 - 20 av 568 uppsatser innehållade orden exempel på artiklar.

 1. 16. Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Atterholm; Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvalitativ; kvinnor; premenstruellt dysforiskt syndrom; premenstruellt syndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) är något som drabbar cirka 20% - 40% av alla kvinnor. Symtomen uppkommer en till två veckor innan mens. De vanligaste upplevda symtomen är svullna bröst eller mage, irritation eller ångest. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) som är den mer allvarliga formen än PMS, drabbar omkring 1,8% - 5,8%. LÄS MER

 2. 17. Implementering av Structural Health Monitoring : SHM - system för detektering och övervakning av vanligt förekommande skador på betongbroar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonathan Le Guillarme; Jakob Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Structural Health Monitoring; Bridge Maintenance; Monitoring With Sensor Technology; Fibre Optical Sensors; Acoustic Emission; Bridge Constructions; Concrete Damages; Damage Mechanisms; Structural Health Monitoring; Tillståndsbedömning; Övervakning med sensorteknik; Fiberoptiska sensorer; Akustisk emission; Brokonstruktioner; Betongskador; Skademekanismer;

  Sammanfattning : Sverige har som många länder runt om i världen en åldrande infrastruktur och behovet av underhåll stiger. I en artikel i Svenska Dagbladet från 21/9–2018 redovisar analys- och teknikkonsultföretaget WSP en grov uppskattning att 300 miljarder kronor behöver investeras för att rusta upp existerande infrastruktur. LÄS MER

 3. 18. Kan marinering av kött reducera uppkomsten av heterocykliska aminer vid tillagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Beatrice Lindh Dillon; [2019]
  Nyckelord :Heterocyclic amines; meat; cooking process; marinade; food; food process; health; aromatic; spices; herbs; beer; wine; Heterocykliska aminer; kött; tillagning; marinering; mat; livsmedel; hälsa; arom; kryddor; örter; vin; öl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 20 mutagena ämnen har detekterats i tillagade livsmedel. Till dessa räknas heterocykliska aminer. Studier har visat att dessa aminer kan orsaka mutationer och därmed öka risken för att utveckla cancer. Heterocykliska aminer bildas under tillagning av kött i höga temperaturer genom Maillardreaktionen. LÄS MER

 4. 19. Upplevelser av livskvalitet hos vuxna personer med epilepsi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Jakobsson; Berit van Geffen; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Epilepsi är den vanligaste kroniska sjukdomen i gruppen neurologiska sjukdomar och är ett tillstånd som inte ger symtom förens ett anfall uppstår. Livskvaliteten kan påverkas beroende på hur sjukdomen upplevs. LÄS MER

 5. 20. Arbetssätt för skrivutveckling : En litteraturstudie som belyser arbetssätt för skrivundervisning samt effekter på skrivutvecklingen för årskurserna F–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Hanqvist; Sara Frisk; [2019]
  Nyckelord :Skrivutveckling; skrivundervisning; arbetssätt; årskurserna F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka arbetssätt lärare kan använda sig av för att undervisa i skrivande, samt vilka effekter elevernas skrivutveckling kan få av skrivundervisningen.   Det här arbetet baserades på informationen från 11 artiklar som analyserades och sammanställdes. LÄS MER