Sökning: "exhaustion disorder"

Visar resultat 11 - 15 av 29 uppsatser innehållade orden exhaustion disorder.

 1. 11. DEVELOPMENT OF A MODIFIED EXHAUSTION STROOP TASK BASED ON THE SMBQ

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Stenudd; Rebecka Tholerud; [2018]
  Nyckelord :stroop; exhaustion; burnout; emotional stroop; attentional bias;

  Sammanfattning : To explore the application of a cognitive test useful in screening of Exhaustion Disorder (ED), this study aimed to develop a Modified Stroop Task for ED. Participants’ scores on measures of burnout, anxiety, depression and stress were compared with performance on the task. The sample consisted of 56 participants (M=25. LÄS MER

 2. 12. Kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom : “... utmattningspatienter, där är det ingen quick fix …”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophie Breimark; Kristina Bäcke; [2018]
  Nyckelord :exhaustion disorder; counselor; primary health care; rehabilitation; methods; utmattningssyndrom; kurator; primärvården; behandling; metoder;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att belysa kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom. Sju kuratorer inom primärvården intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visade att kuratorernas erfarenheter av orsaker till utmattningssyndrom kunde relateras till både inre och yttre krav. LÄS MER

 3. 13. Empati för män och kvinnor med symptom på utmattninssyndrom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emil Funke; [2018]
  Nyckelord :exhaustion disorder; empathy; gender roles; performance;

  Sammanfattning : Svenska kvinnor sjukskrivs oftare än män till följd av utmattningssyndrom och det sociala stödet har visat sig vara viktigt för återhämtningen. Studiens syfte var att undersöka effekten av högskolestudenters kön och tidigare akademiska prestationer på andra studenters allvarsuppfattningar av symptom och empatiska respons, när målpersonerna uppvisar symptom på utmattningssyndrom. LÄS MER

 4. 14. Att mäta utmattning med varianter av symbol digit modalities test

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Walldorf; Hansson Andreas; [2018]
  Nyckelord :exhaustion disorder; burnout; stress-related mental illness; emotional stroop test; attentional bias; symbol digit modalities test; utmattningssyndrom; burnout; stress-relaterad ohälsa; emotional stroop test; attentional bias; symbol digit modalities test;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården befinner sig under ett allt större tryck av patienter som söker hjälp på grund av utmattningssyndrom. Kognitiva nedsättningar är en kärnkomponent i utmattningssyndrom och effektiva och korta screeninginstrument för att upptäcka dessa behövs för identifiera tillståndet tidigt. LÄS MER

 5. 15. En förbisedd pusselbit i kampen mot sjukfrånvaro - om yrkesmässig self-efficacy, stress och ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Olivia Bjurdell; Martina Tapper; [2017-05-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fann att yrkesmässig self-efficacykorrelerar negativt med stress och kan påverkas genom ledarskap. Detta varutgångspunkten för denna studie. LÄS MER