Sökning: "extended school teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden extended school teacher.

 1. 1. Undervisning i tidsbristens klassrum : En kvalitativ studie rörande tidsbristens inverkan på den svenska gymnasiala historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Amanda Pääjärvi; [2020]
  Nyckelord :Subject of history; history teaching; history teacher; upper secondary school; curriculum; time; didactics of history; Sweden; Historieämnet; historieundervisning; historielärare; gymnasiet; ämnesplan; läroplan; tid; historiedidaktik; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of the study presented in this report was to analyse how the lack of time in the subjectof history, in Swedish upper secondary school, tend to influence the process of history didacticsthat affects teachers’ implementation of the curriculum. Furthermore, the study aimed toanalyse the outcome of the history didactics process in the vocational and theoretical programs. LÄS MER

 2. 2. Det välfungerande fritidshemmet - finns det? : En vetenskaplig essä om hur två olika skolor arbetar med sitt fritidshem och vad som krävs för att det ska fungera

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Callerström; [2020]
  Nyckelord :extended school; exercise of power; resource; mission; primary teacher in extended school; operation; cooperation; fritidshemslärare; maktutövande; resurs; uppdrag; fritidshemspedagogik; verksamhet; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the differences between two schools in Sweden, and how they have chosen to take advantage of / work with their extended school.In this story, I describe what a period can look like at a school in Stockholm and then how it works at a school in Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. "Säg förlåt nu, det är dags för lektion!" : En vetenskaplig essä om barns delaktighet i sin egen konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Teten Bennetter; [2020]
  Nyckelord :after school care; extended school teacher; conflict resolution; participation; CPS; collaborative proactive solutions; child perspective; fritidshem; grundlärare med inriktning mot fritidshem; konflikthantering; delaktighet; CPS; samarbetsbaserad problemlösning; barnperspektiv;

  Sammanfattning : ”Say sorry now, it’s time for class” is a scientific essay written with the purpose of investigating to what degree we allow the pupils to take part in the process of solving conflicts. Do we let the pupil’s own thoughts, feelings and ideas be a part of the solution when solving conflicts or do we as teachers take over in these situations? The essay starts with a story portraying situation which is difficult to interpret that I have experienced in my profession in the afterschool care. LÄS MER

 4. 4. Digitalt musikskapande på fritidshemmet : - utmaningar och utvecklingsmöjligheter utifrån ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johan Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Teacher in extended school teaching; leisure pedagogue; music creation; music; digital tools; learning tablet; sociocultural perspective; availability; multimodality; aesthetic learning processes; Lärare i fritidshem; Fritidspedagog; Musikskapande; Musik; Digitala verktyg; Lärplatta; Sociokulturellt perspektiv; Tillgänglighet; Multimodalitet; Estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Detta kvalitativa forskningsinriktade arbete syftar till att belysa musikskapande i samband med användning av digitala verktyg i fritidshemmets undervisning. Arbetet är grundat i att undersöka det digitala musikskapandets utmaningar och utvecklingsmöjligheter utifrån ett lärarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapsdidaktik inom koncentrationsläsning : En kvalitativ undersökning om hur koncentrationsläsning kan inverka på gymnasielärares didaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Svahn; [2020]
  Nyckelord :Block scheduling; didactics; educational purpose; social science.;

  Sammanfattning : Block scheduling may mean that the schedule structure of a school is adapted to create longerlessons or that students have fewer subjects parallel to each other. This study examines how socialscience teachers in high school perceive that their didactic conditions change during blockscheduling. LÄS MER