Sökning: "förändringsarbete inom förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förändringsarbete inom förskola.

 1. 1. Barn i samspelssvårigheter i förskolan- En studie kring hur specialpedagoger kan stödja förskollärare i deras arbete med barn i samspelssvårigheter i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Franzén; Annika Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Förskola; lek; samspel; samspelssvårigheter; sociala färdigheter; socialkompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Franzén, Lena och Lindahl, Annika (2019). Barn i samspelssvårigheter i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapet i förskolan : Förskolechefer med ansvar för flera förskolor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Theresa Hammarberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; ledarskap i förskolan; ledare i förskolan; förskolechef; pedagogiskt ledarskap i förskolan;

  Sammanfattning : Då samhället har förändrats och även påverkat förskolans värld kan det idag vara så att en förskolechef ansvarar för flera förskolor. Det kan betyda att förskolechefen får svårt att hinna med att besöka förskolorna och pedagogerna som är verksamma där. Syftet är att studera ledarskapet på några av förskolorna. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt forum : - Verksamhetsutveckling inom ett gemensamt arbete i en kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Andersson; Jenny Vagelin; [2016]
  Nyckelord :kvalitetsarbete förskola; utvecklingsarbete förskola; projektarbete; nätverk; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intern processkvalitet Region Bygg Mellersta : Totalkvalitetsgranskning på en byggregion i Peab Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Anshammar; [2016]
  Nyckelord :Total quality; Peab; internal function; own controls.; Totalkvalitet; Peab; internverksamhet; egenkontroller.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större utsträckning än andra faktorer. LÄS MER

 5. 5. Faror på förskolan : En studie om förskolepersonalens kunskaper och arbete gällande miljögifter inom förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :LOUISE Faleij; [2015]
  Nyckelord :environmental toxins; risk; preschool; kids; toxic-free environment; miljögifter; risk; förskola; barn; giftfri miljö;

  Sammanfattning : Vi utsätts dagligen för en mängd kemikalier, vissa av dem är skadliga både för människan och miljö. För att uppnå det svenska miljökvalitetsmålet giftfri miljö är det av yttersta vikt att förskolorna måste bli giftfria, detta då många förskolor har produkter och leksaker som innehåller miljöfarliga ämnen. LÄS MER