Sökning: "företagsrekonstruktion"

Visar resultat 11 - 15 av 63 uppsatser innehållade ordet företagsrekonstruktion.

 1. 11. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 2. 12. Det skatterättsliga företrädaransvaret : -hinder för en lyckad företagsrekonstruktion?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Pernilla Hildingsdotter; [2017]
  Nyckelord :skatterättsliga företrädaransvaret; företagsrekonstruktion;

  Sammanfattning : Lagen om företagsrekonstruktion är en ramlag som överlämnar stor frihet för gäldenär att i samförstånd med rekonstruktör genomföra olika åtgärder. Vanligtvis sker en finansiell rekonstruktion genom skuldnedskrivning, antingen genom en frivillig överenskommelse med leverantörer eller genom beslut om offentligt ackord i tingsrätt. LÄS MER

 3. 13. Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Svensson; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; Obeståndsrätt; Konkurs; Företagsrekonstruktion; Ackord; Företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. LÄS MER

 4. 14. Rekonstruktörens möjlighet att avhända sig uppgifter externt i förhållande till rättssäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Widercrantz; Therése Forsman; [2016]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; rekonstruktion; rekonstruktör; avhända; delegera; delegering; rekonstruktör; rättssäkerhet; insolvensrätt; mellanman; ombud; obestånd; extern part;

  Sammanfattning : Lagen om företagsrekonstruktion infördes i svensk rätt med syfte att ge företag med god affärsidé möjlighet att bli lönsamt igen efter att ha hamnat i en ekonomisk kris. Det handlar således om företag som är nödvändiga för marknaden. LÄS MER

 5. 15. Förutsättningar för företagsrekonstruktion : En jämförelse mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Philip Ivarsson; Martin Olsson; [2016]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion;

  Sammanfattning : LFR was introduced in 1996 when it replaced the former law of cord. Since the introductionof LFR, no major changes have taking place. The main purpose of the law is still to savecompanies in crisis who have good chances to survive. LÄS MER