Sökning: "företagsrekonstruktion"

Visar resultat 11 - 15 av 71 uppsatser innehållade ordet företagsrekonstruktion.

 1. 11. Förslag till EU-direktiv COM(2016)723/F och svensk insolvensrätt : Kan reglerna i förslaget lösa problematiken i gällande rätt avseende rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; [2018]
  Nyckelord :insolvensrätt; eu-direktiv; rekonstruktionsplan; gäldenärens avtal;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om förslag till direktiv COM(2016)723/F1och dess regler om rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal samt gällande rätt på samma område. Arbetet handlar om problematiken som råder i gällande rätt och om reglerna i förslaget skulle kunna åtgärda dessa problem vid implementering av reglerna i svensk rätt. LÄS MER

 2. 12. Rekonstruktörens roll vid företagsrekonstruktion : En utredning av gällande rätt och de förslag som ges i SOU 2016:72 Del 2.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Almedina Redzic; Chenni Chaolampang; [2018]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; rekonstruktör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 4. 14. Lagen om företagsrekonsruktion : åtgärder för ett effktivare förfarande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Julia Durand; [2017]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; LFR; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; Stampen; Indiska; SAAB;

  Sammanfattning : About 200 years ago, there was an opportunity for companies with financial difficulties to settle the debts by an arrangement with the creditors to avoid bankruptcy. However, in the latter half of the twentieth century there was an expressed need for a procedure which meant that measures were also taken in the company's operations, a business reconstruction. LÄS MER

 5. 15. Bristande reglering av ackordsbestämmelserna i LFR - Fyra förändringsförslag för fler lyckade företagsrekonstruktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabina Soro Fernandez; [2017]
  Nyckelord :Company reconstruction; Företagsrekonstruktion; ackord; offentligt ackord; rekonstruktion; reorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER